Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina nepārtrauktu atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu

02.12.2021.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina nepārtrauktu atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

11. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 03.01.2022. – 03.08.2022, piešķirtais ELFLA publiskais finansējums:  404 773,87 EUR.

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā (Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi) vai zvanot pa tālr.: 22026684 (Valija Vaivode) vai rakstot uz e-pasta adresi: preilupartneriba@inbox.lv.

Papildu informācija konkursa paziņojumā.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība”

 

Pēdējās izmaiņas: 22.12.2021.