Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” aicina apgūt audžuģimeņu un adoptētāju apmācību programmas teorētisko daļu attālināti

01.12.2021.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” atskatās uz šogad paveikto un gatavojas nākamā gada izaicinājumiem, turpinot savu aktīvo darbību kā sabiedriskā labuma organizācija, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai dažādās jomās – bērnu tiesību aizsardzība, profesionālas atbalsta sistēmas izveidošana un starpinstitucionāla sadarbība, atbalsts ģimenei, audžuģimenei, aizbildņiem, adoptētājiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem; sabiedrības izglītošana; noziedzīgos nodarījumos cietušo personu un mazāk aizsargāto sabiedrības grupu – sieviešu, bērnu, invalīdu un citu interešu aizstāvība; sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības veicināšana, sociālās uzņēmējdarbības attīstība, labdarības pasākumu organizēšana u.c. Biedrība ir reģistrējusies Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un sniedz iedzīvotājiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Biedrības struktūrvienības darbojas divās valsts nozīmes pilsētās, bet mēs sniedzam atbalstu ģimenēm daudz plašākā reģionā – Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Mūsu struktūrvuenības – Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs Jēkabpilī, un Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, pamatojoties uz deleģējuma līgumiem ar Labklājības ministriju, turpina sniegt atbalstu un organizēt apmācības un seminārus dažādām iedzīvotāju grupām. Savā ikdienas darbībā biedrības speciālisti sniedz ģimenēm psihosociālo atbalstu individuālo konsultāciju un atbalsta grupu veidā, kā arī  regulāri organizē mācības ne tikai topošām un esošām audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem,  bet arī ģimenes asistentiem. Mūsu speciālisti– klīniskais un veselības psihologi, sociālais darbinieks un jurists cieši sadarbojas ar valsts/pašvaldību institūcijām, lai operatīvi un efektīvi risinātu ar ģimeņu problēmām saistītos jautājumus. Mēs regulāri sniedzam arī rehabilitācijas pakalpojumus bērniem – audiologopēda un kanisterapijas nodarbības. Šogad mums izdevās augusta mēnesī organizēt divas nometnes bērniem – katra 5 dienu garumā,  valsts finansētās programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros.

Lai arī Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ 2021.gadā mēs nevarējām pilnvērtīgi organizēt plašus pasākumus un biežāk tikties ar saviem sabiedrotajiem, tomēr mēs aktīvi organizējām apmācības, seminārus un atbalsta grupas virtuālā vidē ZOOM platformā.

Tuvojoties Ziemassvētku laikam, mēs visi ne tikai atskatāmies uz šajā gadā paveikto, bet arī domājam par nākamo gadu – kāds tas būs? ko nesīs? ko varam paveikt?

Ja Jūs kādreiz esat aizdomājušies par to, ka varētu sniegt mājas sajūtu un sirdssiltumu kādam bez vecāku gādības palikušajam bērniņam, varbūt tieši tagad ir īstais laiks, lai to darītu. Tāpēc tiem gādīgiem cilvēkiem, kuri vēlas kļūt par audžuģimeni vai adoptētāju, mēs piedāvājam apmācības, kuras sāksim 2022. gada 25. janvārī. Visu informāciju par audžuģimenes statusa iegūšanu vai bērna adopciju ikviens interesents var iegūt tuvākajā bāriņtiesā, vai zvanot Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” speciālistiem uz tālruņu nr.: 29256484, 22312018, 28443516, vai ieskatoties mūsu tīmekļvietnē www.domusatbalsts.lv

Pateicamies Jums par sadarbību un vēlam veselību, mīlestību un sapņu piepildīšanos 2022. gadā!

Informāciju sagatavoja:
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības „DOMUS”
valdes priekšsēdētāja Kristīne Ozola

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2021.