Skolēnu brīvpusdienas aizstās ar pārtikas kartēm, Aglonas bazilikas Kora skolā atcelti vecāku līdzdalības maksājumi

01.12.2021.

30. novembra Preiļu novada pašvaldības domes sēdē tika izskatīti darba kārtības jautājumi, kas skar daudzus Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu vecākus.

Saistībā ar ierobežojumiem profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu īstenošanā, tika pieņemts lēmums atcelt  ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumus no 2021.gada 11.oktobra līdz ārkārtas situācijas beigām Aglonas bazilikas Kora skolas profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vokālā mūzika – Kora klase”.

Dome pieņēmusi lēmumu aizstāt pašvaldības brīvpusdienas ar karti pārtikas iegādei Preiļu novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu izglītojamiem, kuri izglītības programmu apgūst attālināti vai kuri atbilstoši Slimību un profilakses centra noteiktajam ir atzīti par kontaktpersonām vai ar Covid-19 inficētām personām, periodā no 2021. gada 1.septembra līdz mācību gada beigām, izņemot tālmācības un neklātienes izglītojamos. Lēmums tika pieņemts uzklausot izglītojamo vecākus, izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus.

Papildu informācija par izglītojamo pieteikšanu pārtikas kartes saņemšanai, karšu sadali un citiem ar šo lēmumu saistītajiem jautājumiem, tiks sniegta, attiecīgās izglītības iestādes vadībai un pedagogiem sazinoties ar audzēkņu vecākiem.

Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2021.