Smelteros realizēts mazā granta projekts “Pietura-ciema vizītkarte”

29.11.2021.

Biedrība “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš”” realizējusi  Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi-2021” projektu “Pietura-ciema vizītkarte”. Pateicoties šim VLPF projektu konkursam un Preiļu  novada pašvaldībai, ir sakārtots vēl viens stūrītis mūsu ciemā.
Atjaunota autobusu pieturvieta Smelteru ciema centrā. Nomainītas  vecās jumta konstrukcijas, uzklāts jauns jumta segums, atjaunota  atkritumu urna un soliņš. Pietura apšūta ar apdares dēlīšiem,  viss nokrāsots ar koksni aizsargājošiem līdzekļiem.
Liels paldies Saunas pagasta pārvaldei, Raimondam Rubinam, par  sadarbību, atbalstu un padomiem, par to, ka ieteica lielisku meistaru-Andri Kessu, kurš uzņēmās veikt lielākos un sarežģītākos darbus pie pieturas atjaunošanas.   Liels paldies arī SIA “Labi Jumti” vadītājam Guntim Vaivodam par ievērojamu cenas atlaidi jumta seguma materiāliem. Tāpat paldies Salas pamatskolai, par atsaucību un mājturības skolotājam Jānim Ernstonam, kurš kopā ar bērniem veidoja kokgriezumu burtiņus pieturas nosaukumam.

Projekta vadītāja Daina Rubīne

Pēdējās izmaiņas: 06.12.2021.