Mainīts Riebiņu pasta nodaļas darba modelis un laiks

24.11.2021.

No 2021. gada 25. novembra tiek mainīts Riebiņu pasta nodaļas darba modelis un darba laiks. Pasta pakalpojumus varēs saņemt Viļānu ielā 2A, Riebiņos, darba dienās laikā no 10:30 līdz 11:30.

Kontakttālrunis pasta pakalpojumu saņemšanai ārpus darba laika: 67008001, 27008001

Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami šādi pakalpojumi: iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana; pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde; preses izdevumu abonēšana; iemaksas Pasta norēķinu sistēmā; naudas pārvedumu izmaksa; komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa; komercpreču iegāde u.c.

Lai ienākušos reģistrētos sūtījumus saņemtu Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, aicinām dienu iepriekš, pieteikt šo pakalpojumu, zvanot pa tālruni: 27008001, 64008001.

Pēdējās izmaiņas: 24.11.2021.