Apstiprinātas SIA „Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu slimnīca” valdes

17.11.2021.

17. novembrī notika divu Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību –  SIA „Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu slimnīca” –  ārkārtas dalībnieku sapulces.

SIA “Preiļu saimnieks” valdes ārkārtas dalībnieku sapulce notika š.g. 17. novembrī plkst. 09.00, Sabiedrības administratīvās ēkas telpās (Liepu ielā – 2, Preiļos, 2.stāvā). Savukārt, SIA „Preiļu slimnīca” kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce notika 17. novembrī plkst. 14.00 uzņēmuma telpās (Raiņa bulvārī 13, Preiļos) un noslēdzās tikai plkst. 17.00. Abās dalībnieku sapulcēs galvenais darba kārtības jautājums bija kapitālsabiedrību jauno valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu apstiprināšana amatā.

Par SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētāju tika apstiprināts Ivars Indriksons, kurš darbojies kā Valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildītājs kopš š.g. 19. augusta. Par valdes locekli tika apstiprināta Līga Bruzgule, kura iepriekš strādājusi SIA “Preiļu saimnieks” par juristi.

SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāji valdes priekšsēdētājas amatā apstiprinājuši Skaidrīti Žukovu, kura nodrošinās SIA “Preiļu slimnīca” stratēģijas un operatīvo mērķu izpildi. Jāatzīmē, ka Skaidrīte Žukova jau kopš 2019. gada maija izpilda pagaidu valdes priekšsēdētājas amata pienākumus SIA “Preiļu slimnīca”.  Par valdes loceklēm tika apstiprinātas Aija Vanaga, kurai ir zināšanas un pieredze finanšu vadības un plānošanas jautājumos, un Sandra Akmane, kuras kompetences saistītas ar medicīnas jomu un tajā izmantotu tehnoloģiju ieviešanu.

Nākamnedēļ tiks organizētas divas tiešsaistes diskusijas sociālā tīkla Facebook platformā, kurās Preiļu novada iedzīvotāji varēs iepazīties ar jaunajiem valdes locekļiem un uzdot sev interesējošos jautājumus.

24.11. plkst. 17.00 tiksimies ar SIA “Preiļu saimnieks” valdes locekļiem Ivaru Indriksonu un Līgu Bruzguli, Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoru Aigaru Zīmeli. Jautājumus diskusijai lūdzam iesūtīti elektroniski uz  inga.krekele@preili.lv līdz 23.11. plkst. 12.00.

26.11. plkst. 12.00 tiksimies ar SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāju Skaidrīti Žukovu, valdes loceklēm Aiju Vanagu un Sandru Akmani, kā arī Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoru Aigaru Zīmeli. Jautājumus diskusijai lūdzam iesūtīti elektroniski uz  kristine.selicka@preiluslimnica.lv līdz 25.11. plkst. 12.00.

 

Ziņu sagatavojusi:

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Pēdējās izmaiņas: 24.11.2021.