Līdz 15. novembrim veicams nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

11.11.2021.

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 15. novembrim veicams nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Preiļu novada pašvaldība atbilstoši “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 5. pantā minētajām tiesībām 2021.gada 29.janvāra domes sēdē ar lēmumu  Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu” noteica 2021.gada 15.novembri par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par 2021. taksācijas gadu nokavējuma nauda netiek aprēķināta līdz 31.12.2021.

Nomaksāt NĪN iespējams Preiļu novada pašvaldības pagastu pārvalžu kasēs, bankā, internetbankā, Maxima veikalos, portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts Preiļu novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000065720. Pārskaitījums veicams uz kādu no pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā:

AS “SEB banka”       konts LV 08 UNLA 0026000130630,  kods UNLALV2X

AS “SWEDBANK”     konts LV 81 HABA 0551019925560,  kods HABALV22

Latvijas Pasts           konts LV 13 LPNS0005303395651, kods LPNSLV21.

Droši un ērti NĪN var nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām iedzīvotājus, izmantot iespēju maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli saņemt elektroniski e-pastā, jo tas ir ātrāk, ērtāk, drošāk, videi draudzīgāk un mūsdienīgāk.

Ar plašāku informāciju par NĪN piemērošanas kārtību un atvieglojumiem var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā publicētajos saistošajos noteikumos.

Ja zemes īpašniekam ir  pamatotas pretenzijas par Lauku atbalsta dienesta (LAD) zemes apsekošanas rezultātu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2021. gadā un pašvaldības veikto papildaprēķinu, lūgums,  par to informēt pašvaldību, speciālisti sagatavos pieprasījumu LAD, apsekot šīs platības atkārtoti.

Pašvaldība ir  ieinteresēta, lai jebkurš iedzīvotājiem neskaidrais jautājums tiktu atrisināts pēc iespējas ātrāk.
Jautājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokli un darbībām ar nekustamo īpašumu, lūdzam, rakstīt uz e-pastu: dome@preili.lv vai zvanīt pa tālr.: 65322766.

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2021.