Pārmaiņas Preiļu novada pašvaldības administrācijā

11.11.2021.

Lai uzlabotu jaunizveidotās Preiļu novada pašvaldības darba efektivitāti pēc novadu apvienošanas, tiek pārstrukturētas vairākas pašvaldības iestādes un administrācijas daļas. Jau iepriekš tika ziņots, ka ir reorganizēta Preiļu novada pašvaldības Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa un Informāciju tehnoloģiju daļa, taču oktobrī dome lēmusi par izmaiņām arī citās pašvaldības iestādēs un administrācijas daļās.

Darbu uzsākusi Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa, kurā šobrīd strādā trīs darbinieki. Par daļas vadītāju konkursa kārtā ir apstiprināta Anete Urka (T.: 22443812, e-pasta adrese: anete.urka@preili.lv) un divas sabiedrisko attiecību speciālistes. Dagnija Dudarjonoka ir atbildīga par radio ziņu sagatavošanu, mājaslapas satura rediģēšanu un informatīvā izdevuma “Preiļu Novada Vēstis” izdošanu. Ievas Pastares galvenie darba pienākumi ir vizuālo publicitātes materiālu izveide, komunikācija sociālajos tīklos, informācijas izplatīšana dažādām iedzīvotāju grupām, diskusiju un aptauju organizēšana. Sabiedrisko attiecību daļas prioritātes nākamajā gadā saistītās ar vienota Preiļu novada tēla izstrādi, kas apvienotu bijušos Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadus. Šobrīd ļoti nozīmīgi ir sakārtot un stiprināt iekšējo un ārējo komunikāciju. Svarīgi veicināt sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā un vieglu, ērtu saziņu starp visām iesaistītajām pusēm.

Apvienojot Preiļu novada pašvaldībā iepriekš strādājošos juristus un iepirkumu speciālistus, izveidota Juridiskā un iepirkumu daļa, par kuras vadītāju apstiprināta Inta Klindžāne (T.: 28610849, e-pasta adrese: inta.klindzane@preili.lv).

Darbu uzsākusi arī Personālvadības un administratīvās daļa, ar daļas vadītāju Jutu Ivanāni (T.: 65322766, e-pasta adrese: juta.ivanane@preili.lv). Nodaļā turpmāk strādās lietvede, sekretāre, apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste, iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste, personāla speciāliste, divi darba aizsardzības speciālisti un arhivāre.

No 2021.gada 1.novembra, apvienojot Preiļu novada pašvaldības policijas darbiniekus un četrus  Riebiņu apvienības pārvaldes darbiniekus – kārtībniekus, tika izveidota Preiļu novada pašvaldības policija, pašvaldības policijas priekšnieks tāpat kā līdz šim ir Rihards Romanovskis (T.: 65307330, e-pasta adrese: novada.policija@preili.lv).

Tāpat novembrī darbu uzsākusi centrālās administrācijas struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības daļa, tās vadītāja (galvenā grāmatvede) ir Skaidra Mukāne (T.: 26494885, e-pasta adrese: skaidra.mukane@preili.lv). Finanšu un grāmatvedības daļā darbu veic vairāki grāmatveži un finanšu analītiķi.

Oktobra domes sēdē tika apstiprināta arī jaunizveidotās Kultūras un Tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga Pokšāne (T.: 20496081, e-pasta adrese: ilga.poksane@preili.lv). Daudzi Preiļu novada iedzīvotāji pazīst Ilgu Pokšāni kā Riebiņu kultūras centra vadītāju un Preiļu novada domes deputāti. Pašlaik tiek veidota jaunā apvienotā Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūra, kurā ietilps gan Preiļu, gan Riebiņu, Aglonas un Vārkavas kultūras un tūrisma iestādes.

Kā skaidro Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns: “Esam ceļā uz mūsu pašvaldības mērķi – spēcīgu un profesionālu Preiļu novada domes administrācijas komandu. Ir nodaļas, kuras jau reorganizētas un uzsākušas pilnvērtīgu darbību, un ir nodaļas, kuras tiks pilnībā pabeigtas tikai līdz gada beigām. Jāatzīmē, ka mūsdienās, labu un profesionālu speciālistu piesaiste nav vienkāršs uzdevums. Novada domei speciālistu piesaistē jākonkurē ar publiskajiem un privātajiem darba devējiem visā valstī. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir pieaudzis vadošo darbinieku darba apjoms un atbildība. Lai nodrošinātu profesionālu un motivētu komandas darbu, esam paaugstinājuši darba algas virknei darbinieku. Pēc jaunā novada pārvaldes struktūru izveidošanas, priekšā stāv ļoti liels darbs pie saimniecisko procesu optimizēšanas, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus arī šajā jomā.”

Ar visu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vai administrācijas daļu kontaktiem var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv) sadaļā Kontakti.

Ziņu sagatavojusi:

Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka

 Papildu informācija:

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

T.: 22443812, e-pasts: anete.urka@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2021.