Turpinās projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” realizācija

10.11.2021.

Riebiņu apvienības pārvalde turpina realizēt Izglītības un zinātnes ministrijas un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātā projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” aktivitātes.

Oktobrī jaunieši tika iesaistīti vairākos projekta notikumos.

2. oktobrī tika organizēts kanoe laivu brauciens pa Rušonas pagasta ezeriem un velo brauciens pa Rušonas pagastu. Jaunieši aktivitāti uzsāka ar laivošanu pa Bicānu ezeru, laivojot no Geļenovas parka atpūtas vietas līdz atpūtas bāzei “Zolva” Zolvas ezera krastā, maršruta garums ~ 7 km. No “Zolvas” jaunieši uzsāka velobraucienu, kur brauciena maršruts veda garām atpūtas bāzei “Silmalas”, braucot pa meža celiņu uz izbraucot uz Daugavpils-Rēzekne šosejas, no kuras nogriezās un aizbrauca līdz Rušiņicas pilskalnam. Pa Rušiņicas pilskalnu tika iziets apļveida pārgājiens 1,2 km garumā, kur tika apskatīti senie vaļņi un pilskalna apkārtne. Tālāk maršruts veda līdz Latgales atbrīvošanas cīņu obeliskam, kur apskatīts obelisks, veikts neliels stāstījums un plānots ceļš atpakaļ uz atpūtas bāzi “Zolva”. Ar velosipēdiem tika nobraukti ~11 km. Aktivitāte tika vērsta uz jauniešu brīvā laika dažādošanas iespējām, sadarbošanos savā starpā. Aktivitātē piedalījās jaunieši no Riebiņu vidusskolas un Rušonas pamatskolas. Pasākums īstenots, sadarbojoties ar SIA “Dēkaiņi”.

8. oktobrī tika organizēta mācību ekskursija uz Dabas izglītības centru „Rāzna”. Jaunieši centra apmeklējumu uzsāka ar interaktīvās ekspozīcijas “Iepazīsti un sajūti Rāznas nacionālo parku” iepazīšanu. Ekspozīcija sniedza interesantu informāciju un aicināja darboties pašiem – iepazīties ar Rāznas Nacionālā parka dabas lieguma zonām un tajā sastopamām dabas vērtībām, noskaidrot koka vai zivs vecumu, atpazīt dzīvniekus pēc to darbības pēdām, meklēt nogāžu un gravu mežu iemītnieku dzīvesvietas, palielinājumā apskatīt kukaiņus, ķērpjus un sūnas. Kā arī sniegta informācija par ainavas saimniecisko darbību un dabas elementu saglabāšanu, īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, to ietekmi uz dabu un cilvēku dzīvi. Aktivitāte deva iespēju jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, iegūt jaunas vai atsvaidzināt esošās zināšanas.

30. oktobrī jaunieši piedalījās pašizaugsmes treniņā. Sākotnēji pasākums tika paredzēts klātienē, bet ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, aktivitāte norisinājās ZOOM platformā. Pašizaugsmes treniņu vadīja personīgās izaugsmes treneri un jauniešu izaugsmes programmas “JĀdara” autori – Dainis Zaltans un Vineta Saulīte. Aktivitātē tika diskutēts par vairākiem jauniešiem aktuāliem jautājumiem – par veiksmīgas un laimīgas dzīves nosacījumiem, savu talantu un interešu atklāšanu, līderismu un savu vēlmju apzināšanos.

Liels paldies Riebiņu vidusskolai par sadarbību, atsaucību un jauniešu uzrunāšanu. Projekts  norisinās no 2021.gada 16.septembra līdz 2021.gada 30.decembrim.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam ietvaros.

 

  Projekta vadītāja  Sanita Kabakova

Pēdējās izmaiņas: 08.12.2021.