3. novembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

02.11.2021.

PREIĻU NOVADA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021.gada 3.novembrī plkst. 9.00

Attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par grozījumiem pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas amatu sarakstā.
  2. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA “Preiļu saimnieks”.
  3. Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
  4. Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada projekta nodošanu publiskai apspriešanai.
  5. Par Preiļu novada Attīstības programmas Investīciju plāna 2018.-2024.gadam aktualizēšanu un aktualizētās redakcijas apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs Ārijs Vucāns

Pēdējās izmaiņas: 02.11.2021.