Brīvprātīgais darbs ārzemēs – izaugsmes iespēja arī pandēmijas laikā

29.10.2021.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus vecumā no 18 līdz 30, kuri vēlas popularizēt solidaritāti kā vērtību un palīdzēt risināt vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, iesaistīties brīvprātīgajā darbā Latvijā vai kādā no Eiropas valstīm. Lai kļūtu par brīvprātīgo, ir jāveic trīs būtiski soļi –  nepieciešams reģistrēties programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē, atrast atbalsta organizāciju Latvijā un uzņēmējorganizāciju ārvalstīs.

Brīvprātīgajā darbā var iesaistīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, piedaloties brīvprātīgā darba aktivitātēs no 2 līdz 12 mēnešiem vai sākot no 2 nedēļām, ja dalībnieks ir ierobežotām iespējām vai invaliditāti. Īstermiņa brīvprātīgajā darbā, kas ilgst no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem, var iesaistīties arī jauniešu grupa no dažādām valstīm vismaz 10 cilvēku sastāvā. Brīvprātīgo darbu vietējās kopienas atbalstam var veikt gan Latvijā, gan ārvalstīs, iesaistoties aktivitātēs, kas saistītas ar vidi un ilgtspēju, radošumu un kultūru, veselības aprūpi, sportu, medijiem un komunikāciju, digitālajām prasmēm, jaunatnes politiku u.c. jaunieti interesējošām jomām.

“Piedaloties brīvprātīgā darba projektos, jaunieši ne tikai sniedz savu ieguldījumu vietējās sabiedrības labā, bet nereti gūst pirmo darba pieredzi sev interesējošā jomā un paplašina redzesloku. Nozīmīgs ieguvums ir arī svešvalodas apguve un jauniegūti draugi, turklāt citas valsts un kultūras iepazīšana ļauj “izkāpt no komforta zonas” un iepazīt sevi. Covid-19 pandēmija ir būtiski ierobežojusi daudzas mūsu dzīves jomas, tomēr programma ir veiksmīgi pielāgojusies esošajai realitātei un, ievērojot katras valsts tiesisko regulējumu, ļauj jauniešiem pilnveidot sevi starptautiskā vidē, valstīs, kur epidemioloģiskā situācija ir labāka,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Lai dotos brīvprātīgajā darbā, nepieciešams reģistrēties “Eiropas Solidaritātes korpuss” datubāzē, organizāciju datubāzē atrast nosūtītājorganizāciju, kas palīdzēs sagatavoties pieredzei ārzemēs, kā arī uzņēmējorganizāciju, kas koordinēs brīvprātīgo darbu izvēlētajā valstī. Patlaban datubāzē reģistrējušies 3044 jaunieši no Latvijas, bet organizāciju datubāzē atrodamas 7524 organizācijas. Reģistrējoties datubāzē, jaunieši var aktīvi meklēt sev interesējošu organizāciju un konkrētu projektu, kurā iesaistīties, vai arī nesteidzīgi gaidīt, kad organizācija, īstenojot projektu, uzrunās potenciālo brīvprātīgo. Lēmums par to, vai piedalīties projektā vai ne, ir brīvprātīgā jaunieša ziņā.

Pieteikšanās un dalība brīvprātīgajā darbā ir bezmaksas. Brīvprātīgais nesaņem atalgojumu, taču, piedaloties projektā, tiek segti ceļa, uzturēšanās un vietējā transporta izdevumi, apmaksāti medicīniskās apdrošināšanas izdevumi, kā arī nodrošināta kabatas nauda personīgajiem tēriņiem. Tāpat jaunietim ir iespēja saņemt atbalstu aktivitāšu organizēšanai, vietējās valodas apguvei un personīgai izaugsmei.

Programmas „Eiropas Solidaritātes korpuss” mērķis ir veicināt solidaritāti un uzlabot jauniešu kompetences, risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus. Programmas jaunajā 2021. – 2027. gada periodā, brīvprātīgā darba un solidaritātes projektu aktivitātēm atvēlēti 1,009 miljardi eiro, sniedzot iespēju vismaz 270 000 jauniešu visā Eiropā kļūt par brīvprātīgajiem vai veidot savus solidaritātes projektus.

Plašāka informācija par „Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu, tās projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama www.jaunatne.gov.lv sadaļā Eiropas solidaritātes korpuss. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Par “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” plānošanas periods no 2021. –  2027. gadam ir turpinājums iepriekšējam programmas posmam, kas ilga no 2018. līdz 2020. gadam. Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu Latvijā, savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Plašāka informācija:
Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2021.