Atcelti vecāku līdzdalības maksājumi Preiļu novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs

29.10.2021.

28. oktobrī Preiļu novada domes sēdē vienbalsīgi pieņēma lēmumu atcelt ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumus Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmās 2021./2022. mācību gadā.

Sākot ar 2021. gada 11. oktobri uz nenoteiktu laiku ir atcelti vecāku līdzdalības maksājumi Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas, kā arī  Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās.

Lēmumi pieņemti, ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumu Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un  Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosacījumus, kas nosaka būtiskus ierobežojumus interešu izglītības, profesionālās ievirzes sporta izglītības un profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu īstenošanā.

Laine Giluče,

Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2021.