Sīļukalnā īstenots projekts ”Priecīgai dzīvei skaistā vidē!”

26.10.2021.

Biedrība “Sīļukalna Gundegas” īstenojusi mazo grantu projektu “Priecīgai dzīvei skaistā vidē!”. Projekta finansētājs ir Riebiņu novada pašvaldība, izmaksas – 700,00 EUR. Projektā tika piesaistīti sadarbības partneri: Sīļukalna pagasta pārvalde – projekta īstenošanā tika iesaistīti algoto pagaidu sabiedrisko darbu strādnieki, kuri nogrieza un izraka vecos krūmus un sagatavoja teritoriju zāliena iesēšanai. Otrs sadarbības partneris bija vietējais uzņēmums “Alberts GS”, kas piegādāja melnzemi. Projektā tika iesaistīts brīvprātīgais darbs – biedrības “Sīļukalna Gundegas” dalībnieces izveidoja puķu dobes un iestādīja košumkrūmus un daudz gadīgās puķes.

Projekta mērķi un uzdevumi ir īstenoti: labiekārtota teritorija pie kultūras nama, izrakti vecie krūmi, ierīkots jauns zāliens, iestādīti košumkrūmi un daudzgadīgās puķes, uzstādītas koka šūpoles un 2 koka soliņi.

Realizējot projektu, Sīļukalna pagasta centrs, kultūras nama apkārtne ir kļuvusi pievilcīgāka un sakoptāka. Pirms Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas Sīļukalna kultūras namā notika daudzi pasākumi, kurus apmeklēja liels cilvēku skaits, un kultūras nama, tāpat kā citu sabiedrisko ēku, apkārtnes pievilcība un sakoptība ir viens no faktoriem, kas atstāj iespaidu par Sīļukalna pagastu. Jau otro gadu vasarā pagasta svētki notika brīvā dabā – laukumā pie pagasta ēkas. Šādi brīvdabas pasākumi tiek plānoti arī turpmāk, jo epidemioloģiskā situācija nav paredzama un līdz ar to iekštelpu pasākumi ir grūti plānojami. Ir svarīgi, lai brīvdabas pasākumi varētu notikt skaistā un sakoptā vidē un pasākumu apmeklētāji varētu priecāties par labiekārtotu apkārtni, tāpēc projekta mērķis ir sasniegts – padarīt pievilcīgāku Sīļukalna kultūras nama apkārtni un līdz ar to arī pagasta centru. Uzstādītās šūpoles varēs izmantot arī pasākumu organizēšanā, piemēram, Bērnības svētku pasākumā, Lieldienu pasākumā, Līgo un citos svētkos.

Rezultātā ieguvēji ir gan Sīļukalna pagasta iedzīvotāji, gan ciemiņi, pasākumu apmeklētāji un cilvēki, kas apciemo savus radus un draugus vai vienkārši brauc garām pagasta centram.

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2021.