Atskats uz Preiļu novada jaunievēlētās vadības pirmajām 100 darba dienām

13.10.2021.

Kopš pašvaldību vēlēšanām ir pagājuši vairāk kā trīs mēneši un nesen tika iezīmētas jaunās Preiļu novada domes pirmās 100 darba dienas. Par godu šim notikumam 12. oktobrī Preiļu novada Facebook lapā tiešraidē uzstājās pašvaldības vadība un administrācija, lai atskatītos uz paveikto, formulētu tālākos attīstības virzienus, kā arī atbildētu uz iedzīvotāju aktuālākajiem jautājumiem.

Pasākums tika dalīts divās daļās. Pirmajā tiešraides pusē pašvaldības vadība vērsa uzmanību uz paveikto gan visa novada kontekstā, gan uz izmaiņām iekšējā administrācijā. Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns iezīmēja šī brīža galvenos darbības virzienus un prioritātes, iepazīstināja klausītājus ar novada kopējo statistiku izglītības, uzņēmējdarbības un infrastruktūras jomā. Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis atzina, ka ir sarežģīts uzdevums apvienot četrus novadus ar dažādām identitātēm un uzsākt ātru, efektīvu darbu jaunajā Preiļu novadā. Pētera Rožinska kompetencē ir kultūras un infrastruktūras jautājumi, tāpēc tiešraides laikā priekšsēdētāja vietnieks raksturoja novada ceļu kopējo stāvokli un risinājumus to uzlabošanai. Lai Preiļu novada kultūrtelpu bagātinātu ar radošiem, profesionāliem notikumiem, šobrīd notiek darbs pie kultūras un tūrisma pārvaldes veidošanas. Savukārt, priekšsēdētaja otrā vietniece Anita Brakovska tiešraides vērotājus iepazīstināja ar izglītības un sociālās jomas darba gaitu, kā arī konkretizēja turpmākos attīstības plānus. Pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis skaidroja, kā pieņemtie lēmumi realizējas par darbiem no izpildvaras puses. Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie iekšējās administrācijas struktūras sakārtošanas, lai veidotu atbalstošu darba vidi un rīcībspējīgu, profesionālu speciālistu pieejamību katrā nozarē.

Pašvaldībai ir būtiski nodrošināt, lai Preiļu novada cilvēki ir informēti un izprot pieņemto lēmumu jēgu, tādēļ tiešraides otrajā daļā sekoja vadības atbildes uz iedzīvotāju vaicājumiem. Interesējošos jautājumus bija iespējams iesūtīt gan pirms virtuālā pasākuma, gan tiešraides laikā. Esam pateicīgi par lielo iedzīvotāju aktivitāti un atbalstu, tādēļ pašvaldība arī turpmāk plāno izmantot šādu interaktīvu komunikācijas formu sociālā tīkla Facebook platformā.

Sīkāka informācija pieejama video, kas skatāms Preiļu novada Facebook lapā facebook.com/preili.lv, kā arī pašvaldības Youtube kontā:

Laine Giluče,
Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 14.10.2021.