SOLIDART konference – debates par aukstā kara laiku Eiropā un jauniešu iesaistīšanu vēstures izzināšanā

13.10.2021.

Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikāSOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art). Projektā ir partneri vēl no 7 valstīm – Grosuplje pašvaldība Slovēnijā (projekta vadošais partneris), Dolores pilsētas pašvaldība Spānijā, nevalstiskā organizācija Autokreacja no Varšavas Polijā, Larissa pilsētas pašvaldība Grieķijā, Portugāles Braga rajona jaunatnes organizāciju asociācija (FAJUB), nevalstiskā organizācija WIPSEE no Francijas un Bulgārijas Jaunatnes asociācija.

Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, lai komunicētu, debatētu, attīstītu radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

Konference bija paredzēta Varšavā, tomēr COVID-19 apstākļos tā notika līdzīgi kā projekta pirmā “tikšanās” jūnijā Slovēnijā, t.i., ZOOM platformā. 16.septembra pasākumā piedalījās vairāk kā 50 dalībnieku, diskutējot gan par Otro pasaules karu, gan arī aukstā kara gadu situāciju projekta partnervalstīs. Prezentācijās tika uzskaitīti vēstures fakti, demonstrēti fotoattēli, kā arī notika diskusijas. Aktuālie jautājumi bija par Eiropas izaicinājumiem un iespējām mūsdienās, kā arī jauniešu interese par vēsturi. Tiek veidota arī on-line foto galerija.

No Preiļu novada konferencē piedalījās 8 dalībnieki, un Jauniešu centra “ČETRI” brīvprātīgā dalībniece, Preiļu 1. pamatskolas skolniece Annija Akmentiņa prezentēja Latvijas faktus, skaidroja vēsturisko situāciju un izteica arī savu viedokli par apskatāmajiem jautājumiem.

Līdz šim programma “Eiropa pilsoņiem” ir devusi iespēju sadarboties dažādu valstu institūcijām, tai skaitā pašvaldībām, biedrībām u.c.. Arī Preiļu novada Attīstības daļas speciālisti no 2018.gada iesaistījās starptautiskās sadarbības un jaunu projektu ideju izstrādē. No 2021. gada ir jauna ES programma “Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības” (Citizens, Equality, Rights and Values/ CERV 2021-2027) kopumā 1,44 miljardu EUR apjomā. Programmas vispārīgais mērķis ir aizsargāt, veicināt tiesības un vērtības, īpaši atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un personas, kas darbojas vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, sekmējot pilsonisko un demokrātisko līdzdalību vienlīdzīgai un iekļaujošai sabiedrībai.

Projekta SOLIDART Preiļu komanda

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Attēlos: Jaunietes A. Akmentiņas prezentācijas slaidi no SOLIDART konferences.

 

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2021.