Aizvadīta Starptautiskā senioru diena Preiļu novadā

06.10.2021.

Rudens ir brieduma laiks. Arī cilvēks ir daļa no dabas. Varbūt arī tāpēc Starptautiskā senioru diena tiek svinēta rudenī.

30. septembrī Preiļu kultūras namā pulcējās apvienotā Preiļu novada pensionāri uz pasākumu “Atver sirdi priekam!”. Seniorus sveica Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājs Ārijs Vucāns. Viņš izteica pateicību visiem senioriem par aktīvu dzīves pozīciju, par atbalstu bērniem un mazbērniem , par izturību un nesaudzīgu darbu agrāk un tagad. Pasniedza 11 pensionāriem Pateicības rakstus gan par aktīvu darbošanos pašdarbības kolektīvos, gan par ieguldīto darbu sabiedriskajā un kultūras dzīvē, gan par godprātīgu uzticēto pienākumu veikšanu. Novēlēja visiem labu veselību, darbīgu un aktīvu turpmāko dzīvi.

Pašvaldības priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska uzsvēra, ka seniori ir zelta cilvēki – ar savu gudro pieredzi, darboties spējām, entuziasmu, lielo dzīvotgribu. “Tie ir jūsu zelta gadi, ” tādas ir viņas domas. A. Brakovskas kundze 7 pensionāriem pasniedza Preiļu novada pašvaldības dāvanas par nesavtīgu darbu tieši pandēmijas laikā.

Preiļu novada sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja Iveta Stare izteikto domu balstīja uz savas ģimenes pieredzi. Par savas mammas milzīgo  atbalstu visos dzīves gadījumos. “Lai vienmēr blakus būtu mīloši un atbalstoši tuvie cilvēki!”

Klātesošos sveica Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška. Pateicās par atbalstu valdes idejām, kopīgajiem pasākumiem, par to, ka arī šajā pandēmijas laikā var dzīvot aktīvu, radošu un iedvesmas pilnu dzīvi. Justies vajadzīgam sev un pārējai sabiedrībai. Tāds bija viņas novēlējums, kā arī balstoties uz pašreizējo situāciju valstī, lūdza seniorus vēl aktīvāk vakcinēties un sargāt savu veselību.

Svētku dalībniekus sveica Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi kopā ar saviem skolotājiem. Seniori varēja priecāties, ka aug jauna un talantīga, darbīga  paaudze, ka dzīve skaisti turpinās. Izjusti un sirsnīgi skanēja Preiļu KN vīru vokālā ansambļa dziedātās dziesmas Alberta Vucāna vadībā. Pasākuma dalībniekus priecēja Valaiņu ģimenes – Ilzes un Valda  koncerts un ballīte.

Sirsnīgi pateicamies par atbalstu Preiļu novada pašvaldībai, kultūras centra darbiniekiem un SIA “TU  Lauki”.

Marija Volkova,

PNPB valdes locekle

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2021.