Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Preiļu saimnieks” veiks finanšu un juridisko auditu

05.10.2021.

5. oktobra Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika nolemts veikt finanšu un juridisko auditu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Preiļu saimnieks”. Audita veikšanu iniciēja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Ivars Indriksons ar ziņojumu par konstatētajām nepilnībām uzņēmuma dokumentos iepriekšējā pārskata periodā. Pārbaude plānota ar mērķi izstrādāt organizācijas finanšu stāvokļa novērtējumu un sniegt rekomendācijas tā tālākai uzlabošanai.

Ar ārkārtas domes sēdes lēmumu kapitālsabiedrībai ir uzdots veikt cenu aptauju audita organizēšanai. Tā īstenošanai tiks izmantoti SIA “Preiļu saimnieks” budžeta līdzekļi.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 11.panta pirmo daļu, 14.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu.

Pēdējās izmaiņas: 05.10.2021.