5. oktobra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

05.10.2021.

PREIĻU  NOVADA  ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 5. oktobrī plkst. 14.00

Raiņa bulvāris 19, Preiļi

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par auditu veikšanu SIA “Preiļu saimnieks”.
  2. Par aizdevuma saņemšanu prioritārā projekta “Preiļu  novada bērnu un  jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve 2. un 4.kārtu ” īstenošanu.
  3. Par grozījumiem  Preiļu novada Bāriņtiesas amatu sarakstā.
  4. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos.
  5. Par 2021.gada 29.jūlija Preiļu novada domes lēmuma (protokols Nr.16, 24.§) precizēšanu.
  6. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.

Priekšsēdētājs Ārijs Vucāns

Pēdējās izmaiņas: 05.10.2021.