Preiļu novada pašvaldība rīko atklātu konkursu uz Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja/as amatu

01.10.2021.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga no EUR 1650,00

Galvenie pienākumi:

 • Jaunizveidotā novada komunikācijas plāna un sabiedrisko attiecību daļas budžeta sastādīšana un realizēšana;
 • Novada zīmola un tēla definēšana un ieviešana;
 • Mediju plāna izstrāde un realizācija, līdzsvarojot gan sabiedrisko attiecību, gan reklāmas aktivitātes;
 • Sociālo tīklu stratēģijas izveide un ieviešana;
 • Novada pārvaldībā esošo interneta resursu audits un pilnveide;
 • Darbs ar iekšējām sabiedriskajām attiecībām;
 • Darbs ar medijiem – atbildes uz žurnālistu jautājumiem, preses relīzes;
 • Atbalsts novada kultūras un tūrisma iestāžu komunikācijas un reklāmas pasākumu īstenošanā;
 • Sabiedrisko attiecību daļas darba organizēšana un pamatota ārpakalpojumu piesaiste.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā (vēlams komunikācijas nozarē);
 • Vismaz 4 gadu profesionālā darba pieredze komunikācijas jomā, no kuriem vismaz vienu gadu ir profesionālā darba pieredze zīmolvedības jomā, pieredze projektu vadībā;
 • Pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Teicamas datorprasmes MS Office (Word, Excel), interneta pārlūkprogrammās un prasmes darbam ar vismaz vienu vizuālo datu apstrādes programmu;
 • Pieredze informatīvo kampaņu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, labas krievu valodas prasmes;
 • Pieredze darbā ar klasiskajiem un digitālajiem medijiem, un sociālo tīklu administrēšanu;
 • Lieliskas komunikācijas, saskarsmes, plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, precizitāte, atbildība un entuziasms ikdienas darbā;
 • Teicamas prezentācijas prasmes.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@preili.lv, vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai  uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2021. gada 11.oktobrim plkst. 12.00.

Tālrunis uzziņām: 65322766

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766

e-pasts:dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja amata konkursa nolikums

Pēdējās izmaiņas: 15.10.2021.