Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā apstiprināta Natālija Rivža

01.10.2021.

Preiļu novada domes sēdē 30. septembrī par Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju amatā apstiprināta Natālija Rivža.

2021. gada 26. augusta domes sēdē tika pieņemts lēmums apvienot Preiļu novada bāriņtiesu, Riebiņu novada bāriņtiesu, Vārkavas novada bāriņtiesu, Aglonas novada bāriņtiesas Aglonas pagasta darbības teritoriju un uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Preiļu novada Bāriņtiesu.

Līdz 16. septembrim tika rīkots atklāts pretendentu konkurss uz Bāriņtiesas priekšsēdētāja un septiņu bāriņtiesas locekļu amatu vietām. Uz Preiļu novada pašvaldības aicinājumu pieteikties bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam interesi izrādīja un dokumentus iesniedza divi pretendenti. Konkursa vērtēšanas komisija izskatīja kandidātu pieteikumus atbilstoši Preiļu novada pašvaldības atklātā konkursa nolikumam – Preiļu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata prasībām un Bāriņtiesas likumam.

Natālija Rivža pirmoreiz Bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā ievēlēta 2016. gadā. Komisija pieprasīja atzinumu no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas par pretendentes iepriekšējo darbību šajā amatā pēdējo triju gadu periodā. Atbilstoši Bāriņtiesu likuma 9.panta piektajai daļai, tika pieprasītas ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par kandidātes atbilstību Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Apkopojot visu informāciju, izvērtējot pretendentes atbilstību un profesionalitāti vakantajai pozīcijai, komisija Bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā virzīja Natāliju Rivžu.

Uz Bāriņtiesas locekļu septiņām amata vietām pretendēja astoņi kandidāti, no kuriem trīs neatbilda konkursa nolikuma prasībām, savukārt viens neieradās uz konkursa otro kārtu – pārrunām. Ar 30. septembra domes sēdes lēmumu Natālijai Rivžai ir uzdots slēgt darba līgumus ar četriem Bāriņtiesas locekļiem.

Jaunā Preiļu novada Bāriņtiesa savu darbu uzsāk ar 2021. gada 1. oktobri.

Laine Giluče,

Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 02.10.2021.