Dienas aprūpes centra apmeklētājiem pieejamas aktivitātes āra apstākļos

30.09.2021.

Trīs gadu laikā nodrošinot pakalpojumu Dienas aprūpes centrā (DAC) speciālistiem ir izdevies sabalansēt apmeklētājiem piedāvātās aktivitātes tādejādi, lai pavadītais laiks būtu ne tikai aizpildīts ar radošām nodarbēm, bet arī bijis lietderīgs, apgūstot sadzīvē nepieciešamas darbības un veicot pasākumus veselības uzlabošanai.

Siltais rudens ļāvis DAC apmeklētājiem vairāk laika pavadīt āra apstākļos. Arvien vairāk tiek apdzīvots āra aktivitāšu laukums – ar sajūsmu tiek skandināts ksilafons, marimba un melodiskie zvani, kuru radīto skaņu speciālisti vērtē kā dziedinošu. Fizioterapeita vadībā notiek aktivitātes  pie vingrošanas iekārtas, kur vairākās zonās var stiprināt vestibulāro aparātu, trenēt roku un acu koordināciju, nodarbināt plecus un elkoņus. Vislielāko sajūsmu gan rada iespēja šūpoties.

Pēdējais jauninājums, kas raisījis neviltotu interesi un vēlmi darboties, ir iespēja pašiem sakopt savu teritoriju, izmantojot zāles pļāvēju, kā arī apgūstot lapu pūtēju darbībā. Darbinieki novērojuši, ka DAC apmeklētāji ar patiku pieņem ikvienu iespēju darīt darbu, kas līdz šim bijis svešs. Tādejādi viņi jūtas vēl vairāk iesaistīti savas kopienas dzīvē un, protams, vajadzīgi. Kā atzīst vienas DAC apmeklētājas mamma, kuras pilngadīgais bērns tikai augustā uzsāka saņemt pakalpojumu, ir būtiskas atšķirības, kāds viņas pilngadīgais bērns bija līdz šim mājās, kad kontaktu iespējas ar vienaudžiem nebija tik plašas, un šobrīd, kad ikdiena ir piepildīta gan ar nodarbēm, gan vienkāršu kopā būšanu ar savējiem.

Aizvadītajā nedēļā DAC apmeklētājiem uzstādīta velo novietne ar jumtiņu, jo viens no apmeklētājiem jau ilgstoši pārvietojas ar velosipēdu. Tiem, kuriem nav sava velosipēda, tiks piedāvāti DAC iegādātie velosipēdi, jo būt kustībā vēlas vairāki apmeklētāji.

Kustības un darbiņi ārā tiek papildināti ar apmeklētāju izglītošanu par veselīga uztura principiem. Tā pēdējās nedēļās ir aktīvi strādāts pie ziemas krājumu sagataves, lai gada aukstākajā periodā priecētu sevi ar vasaras garšām. Paldies Sanitai Anspokai par bioloģiskajiem ķirbjiem, ko DAC ir saņēmis!

Uz doto brīdi trīs personas pakalpojumu saņem pašvaldības budžeta ietvaros, bet deviņi DAC apmeklētāji – Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016.gadā tika speciālistu komandā izvērtētas, pakalpojumu turpinās saņemt bez maksas līdz 2023.gada beigām, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005. Minētais projekts tiek īstenots sinerģijā ar  Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2.kārtas projektu Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā”.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 18.10.2022.