Aicinām uz keramikas radošajām darbnīcām Miķeļdienas dižtirgū

27.09.2021.

Latvijas- Lietuvas pārrobežu projekta “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) Nr. LLI-539 ietvaros Preiļos 2. oktobrī Miķeļdienas dižtirgū no plkst. 10.00 līdz 13.00 notiks bezmaksas keramikas radošās darbnīcas, ko vadīs Raivo Andersons un Kristīne Nicmane.

Projekta mērķis ir veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un attīstot to kā pārrobežu teritorijas kultūrvēsturisko mantojumu un veidojot kopīgu tūrisma produktu. Kopā ar projekta partneriem: Latgales plānošanas reģionu (vadošais partneris), Balvu novada pašvaldību; Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centru, kā arī Anīkšču inkubatoru-mākslas studiju un Panevēžas pilsētas pašvaldību gan Latvijā, gan Lietuvā tiek organizēti dažādu prasmju attīstīšanas pasākumi – teorētiskās apmācības un radošās darbnīcas amatniekiem, māksliniekiem, jebkuram  interesentam.

Ar sīkāku informāciju par projektu var iepazīties: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/tour-de-crafts/#.YO1LYOgzZPY vai  https://latlit.eu/lli-539-tour-de-crafts/ .

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Pēdējās izmaiņas: 27.09.2021.