Vairāk kā 90% dzīvojamo māju jau ir pieslēgtas pie centralizētās apkures

24.09.2021.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa informē, ka lielākā daļa dzīvojamo māju šonedēļ jau ir pieslēgtas pie centralizētās apkures.

Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona jeb mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļu.

Ja no daudzdzīvokļu nama netiks saņemts iesniegums ar vēlmi pieslēgt apkuri, tad apkures sezonas sākumu jūsu mājā noteiks SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa orientējoties pēc vidējās diennakts ārējās gaisa temperatūras.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” vērš uzmanību, ka apkures pieslēgšana nenozīmē siltuma padevi visu diennakti – tā ir atkarīga no siltummezglu noregulējumiem dzīvojamās mājās, kuru parametri ir iestatīti, balstoties uz konkrētās mājas iedzīvotāju vēlmēm, un laika apstākļiem. Tas nozīmē, ka Preiļos katrai dzīvojamai mājai ir uzstādīti savi iestatījumi, pie kādas temperatūras siltummezgls ieslēgsies un pie kādas – izslēgsies. Tāpēc nereti Preiļos ir situācijas, kad kādā mājā ir ļoti karsts, savukārt citviet – apkure jau ir atslēgusies, jo āra temperatūras sensori ir sasnieguši iestatīto temperatūru.

Siltumapgādes daļas vadītājs Vladimirs Haritonovs stāsta, ka siltummezgliem uzstādītā automātika strādā labi, un tajās dienās, kad āra temperatūra paaugstināsies, siltuma padeve tiks apturēta.

 

Pēdējās izmaiņas: 25.09.2021.