Mācību kurss “Kooperācija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Riski un ieguvumi” Preiļos

24.09.2021.

Lauksaimnieku Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) 30. septembrī, 6. un 14. oktobrī aicina piedalīties 3 dienu mācībās Kooperācija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Riski un ieguvumi“.  Mācības notiks Preiļos, Kooperatīvā ielā 1C, restorāna “Levaž” telpās. Apmeklējot trīs dienu mācības, tiks piešķirts apliecinājums par 24 h mācību kursu noklausīšanos (12h teorija, 12h prakse).

30. septembra tēma: Bioloģiskās lauksaimniecība un kooperācija

Kooperācijas nozīme un loma Latvijas lauksaimniecībā 20 gadu periodā ir attīstījusies ļoti strauji, taču joprojām tā ļoti maz ir vērojama bioloģisko lauksaimnieku vidū. Kooperācija pēc būtības ir veids, kā mazie un vidēji lielie Latvijas lauksaimnieki kooperējoties var sakārtot savas saražotās produkcijas loģistiku, tirdzniecību un, iespējams, arī kopīgu pārstrādi, tādēļ mācībās galvenā uzmanība tiks vērsta uz kooperatīva izveides pamatprincipiem, tā struktūru, likumdošanu un iespējām, ko visiem kooperatīva biedriem var sniegt kopējas organizācijas izveide.

Norises vieta: Preiļi, Kooperatīvā iela 1C, restorāns “Levaž”.

Norises laiks: 9.00 – 16.30

Lektores:

 • Gundega Jēkabsone, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas (LBLA) valdes locekle kopš 2018.gada, z/s “Geidas” īpašniece. Saimniecības darbības šā brīža virziens ir bioloģiskā graudkopība, pirms tam arī piena lopkopība. Kā LBLA pārstāvei plašs skatījums uz kopējo bioloģiskās lauksaimniecības virzību Latvijā.
 • Dace Drošprāte, vairāk kā 10 gadu pieredze lauksaimniecībā, gan kā zemnieku saimniecības “Gaidas” īpašniecei, gan esot kooperatīvu biedrei dažādu nozaru kooperatīvos – graudkopībā “LATRAPS”, bet augļkopībā – kooperatīvā “Augļu nams”. Vairāku gadu garumā bijusi LLKC konsultante un lauku attīstības speciāliste, šobrīd ir žurnāla “Dārzs un Drava” galvenā redaktore. Kā lektore par kooperāciju ir uzstājusies Jelgavā, Liepājā, Talsos, Alūksnē Tukumā c.

6. oktobra tēma: Kooperatīva vadība un biedri, to savstarpējās attiecības

Kooperatīvu veido biedri, kuri no sava vidus izraugās vadītājus. Mācību dalībniekiem tiks sniegta informācija, kādām attiecībām ir jāveidojas un kas ir jāievēro savstarpējā sadarbībā un komunikācijā gan kooperatīva iekšienē, gan ārpus tā.

Norises vietas: Preiļi, Kooperatīvā iela 1C, restorāns “Levaž”.

Norises laiks: 9.00 – 16.30

Lektore: Iluta Krūmiņa, sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā, ar lielu pieredzi kā ilggadējai lektorei visā Latvijā un dažādām auditorijām par tēmām, kas saistās ar organizāciju vadību, kolektīva veidošanu un savstarpējām lietišķām attiecībām, lai organizācijas pareizi un prasmīgi spētu virzīties uz nospraustā mērķa sasniegšanu.

14.oktobra tēma: Lauksaimniecības tirgus un saražotās produkcijas pārdošana

Ir zināms, ka māksla nav saražot, māksla ir saražoto pārdot. Lai to veiksmīgi varētu īstenot, mācību ietvaros uzmanība tiks pievērsta produkcijas tirgus noieta atrašanai, savas tirgus nišas iekarošanai un kooperatīva koopējai attīstībai, balstoties uz veiksmīgu biedru saražotās produkcijas pārdošanu.

Norises vietas: Preiļi, Kooperatīvā iela 1C, restorāns “Levaž”.

Norises laiks: 9.00 – 16.30

Lektore: Zanda Vipule, ieguvusi maģistra grādus ekonomikā un biznesa vadībā, kā arī starptautiskajā vadībā, pieredzējusi lektore un eksperte jautājumos par tirgus ietekmi un preču un pakalpojumu noieta iespēju veidošanu un paplašināšanu.

Kas var pieteikties dalībai apmācībās?

 • Mācību dalībnieks ir fiziska persona, kura pārstāv gala labuma guvēju un piedalās mācībās.
 • Gala labuma guvējs ir:
  • lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji (iesaiste var būt dažāda – mācībās var piedalīties arī, piemēram, kooperatīvu darbinieki, kuri paši tieši nav iesaistīti lauksaimnieciskajā ražošanā);
  • pārtikas ražošanas nozarē – juridiskas personas un fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistītas Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu ražošanā;
  • mežsaimniecības nozarē – juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas mežsaimniecības nozarē, meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
 • Gala labuma guvējam svarīgi atbilst kādam no minētajiem kritērijiem neatkarīgi no mācību tēmas.
 • Gala labuma guvējs var būt gan fiziska, gan juridiska
 • Ja gala labuma guvējs ir juridiska persona, tai nepieciešama Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu reģistrācijas (LAD Nr. var nokārtot pirms mācībām).
 • Mācību dalībnieks var būt gala labuma guvēja radinieks (piemēram, z/s “x” pieder Jānim Kalniņam, taču mācībās piedalās Jāņa Kalniņa sieva).

Apmācību programma

Reģistrācijas anketa

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2021. gada 27. septembrim, aizpildot dalībnieka anketu (neparakstītu, word formātā) un nosūtot to uz e-pastu sanita.putnina@llka.lv! Vietu skaits ir ierobežots!

Plašāka informācija pa tālr. +371 25445450 (projekta koordinatore Sanita Putniņa)

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2021.