Diskusija “Pašvaldības un Eiropas demokrātija: daudzveidībā patiesi vienoti?”

22.09.2021.

Latvijas Pašvaldību savienība aicina piedalīties diskusijā par Eiropas nākotni “Pašvaldības un Eiropas demokrātija: daudzveidībā patiesi vienoti?”, kas norisināsies 28. septembrī plkst. 16:00–17:30.

Diskusija norisināsies attālinātā formā MS Teams platformā. Reģistrēšanās LPS tīmekļa vietnē līdz 27. septembrim!

Sengrieķu filozofs un zinātnieks Aristotelis teicis, ka laime atkarīga no mums pašiem. No mums, kas esam iedzīvotāji savā valstī un pašvaldībā, un Eiropas demokrātija sākas tieši katras dalībvalsts pašvaldībās. Iedzīvotāju līdzdalība demokrātijas un politisko lēmumu veidošanā svarīga ne tikai vēlēšanu periodā, bet ik dienas. Tajā pašā laikā demokrātija Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs saskaras ar tādām problēmām kā pieaugošais ekstrēmisms, dezinformācija un distancēšanās starp cilvēkiem un viņu ievēlētajiem pārstāvjiem.

Kā šīs problēmas var novērst vai veicināt pašvaldību tiesības un brīvības, centra un nomaļu mijiedarbība un atsvešinātība? Vai mākam uzmanīgi un laicīgi ieklausīties krīzes priekšvēstnešos un rīkoties, lai situāciju veidotu par labu iedzīvotājiem un to labklājībai? Diskusijā kopā ar Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un mūsu pašvaldību pārstāvjiem un ekspertiem kopīgi meklēsim atbildes un labākos priekšlikumus, lai veidotu mūsu nākotni tādu, kādu to vēlētos redzēt.

Konference par Eiropas nākotni ir pirmreizējs un apjomīgs projekts, kurā Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija līdz 2022. gada pavasarim uzklausīs iedzīvotāju priekšlikumus par Eiropas problēmām un prioritātēm. Konferences mērķis ir veidot patiesu dialogu un koncentrēties uz iedzīvotāju īstenajām vajadzībām. Diskusijas secinājumi tiks ņemti vērā Eiropas Reģionu komitejas sagatavotajos priekšlikumos Konferences par Eiropas nākotni oktobra plenārsesijai.

Katru valsti veido tās iedzīvotāji, un Eiropas demokrātija sākas katras dalībvalsts pašvaldībās. Iedzīvotāju līdzdalība demokrātijas un politisko lēmumu veidošanā svarīga ne tikai vēlēšanu periodā, bet ik dienas. Tajā pašā laikā demokrātija Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs saskaras ar tādām problēmām kā pieaugošais ekstrēmisms, dezinformācija un distancēšanās starp cilvēkiem un viņu ievēlētajiem pārstāvjiem.

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2021.