Noslēdzies projekts ”Audzē un lolo Preiļu novada Aizkalnē un Pelēčos”

21.09.2021.

Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Pats savam saimes galdam” projekts “Audzē un lolo Preiļu novada Aizkalnē un Pelēčos” noslēdzies. Projektā piedalījās 32 ģimenes – 20 no Pelēčiem un 12 no Aizkalnes. Pavasarī ģimenes saņēma sēklas, darbarīkus un stādus, lai vasaru čakli strādājot, rudenī saņemtu augļus. Uz noslēguma pasākumu Pelēču pagasta estrādē 4. septembrī pulcējās projektā iesaistītās ģimenes. To pārstāvji dalījās ar saviem iespaidiem par paveiktajiem darbiem un ieguvumiem. Visi atzina, ka projekta ietvaros sniegtais atbalsts bija ļoti vērtīgs, ka raža izaugusi laba, neskatoties uz samērā sauso vasaru. Pagrabi pildās ar izaudzēto un čaklo saimnieču sarūpētajām burciņām. Ģimenes saka lielu paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam par sniegto atbalstu un labprāt piedalītos šādā projektā arī nākošgad.

Kopējos darbos čakli piedalījās arī jaunā paaudze. Savu skatījumu uz dārzos paveikto, projektā iesaistīto ģimeņu bērni attēloja zīmējumos, kas bija izvietoti izstādē. Čaklākās ģimenes izveidojušas arī rudens kompozīcijas. Beāte un  Keitija  priecēja klātesošos ar savām skanīgajām dziesmām, Vita ar savu vijoļspēli.  Tika minētas mīklas par rudeni. Visi bērni saņēma balvas. Ar aizrautību tika spēlētas organizētāju sagatavotās āra spēles.

Ja esi saņēmis pats, tad jāprot arī dalīties ar citiem. Ģimenes pa vasaru ir čakli strādājušas, izaudzējušas  bagātīgu ražu un nu daļu saražotā ir savedušas kopā, lai  pēc pasākuma tas viss tiktu nodots  tiem, kam ir grūtības izaudzēt pašiem, Preiļu novada Krīzes centra Līčos iemītniekiem. Pasākuma noslēgumā  katrs  dalībnieks saņēma  organizatoru sarūpēto cienastu.  Paldies Pelēču pagasta darbiniekiem un projekta vadītājai Natālijai par laipno uzņemšanu.

Biedrības “Sabiedriskais centrs Aizkalne” valdes locekle Janīna Beča

Pēdējās izmaiņas: 21.09.2021.