Preiļos pakāpeniski uzsāk apkures sezonu

21.09.2021.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka šī gada 22. septembrī uzsāks pakāpenisku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkures sistēmu uzpildīšanu un spiediena pārbaudi.

Lūgums pievērst uzmanību tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumos tika veikti apkures sistēmas remontdarbi! Lai izvairītos no dzīvokļu appludināšanas, lūdzam ziņot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par montāžā nepabeigtiem darbiem vai citiem apkures sistēmas bojājumiem!

AVĀRIJAS DIENESTS – 65307085

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt. Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona jeb mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļu. Izņēmums ir Daugavpils un A. Upīšu ielu mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā 51, Daugavpils ielā 53, 1. Maija ielā 5, Cēsu ielā 9, Cēsu ielā 11 un Liepājas ielā 40.

Ja no daudzdzīvokļu nama netiks saņemts iesniegums ar vēlmi pieslēgt apkuri, tad apkures sezonas sākumu jūsu mājā noteiks SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa orientējoties pēc vidējās diennakts ārējās gaisa temperatūras.

20. septembrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» un pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» filiālē «Auseklītis»! Šodien, 21. septembrī, apkure tika pieslēgta trim daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām – Celtnieku ielā 5, Pils ielā 2 un Pils ielā 6 – pēc rakstiska iesnieguma no mājas vecākā par apkures sezonas uzsākšanu!

Inga Krekele, 

SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 21.09.2021.