Svecīšu dienas Preiļu novada kapsētās

21.09.2021.

Sīļukalna pagasta kapsētās

9. oktobrī

Plkst. 14.00 – Kapenieku kapi

Plkst. 15.00 – Teilānu kapi

Plkst. 16.00 – Seiļu kapi

Plkst. 17.00 – Salenieku kapi

Plkst. 17.30 – Opolos kapi

 

Silajāņu pagasta kapsētā

9. oktobrī

Plkst. 14.00 – Červoņiku kapi

 

Saunas pagasta kapsētās

9. oktobrī

Plkst. 11.00 – Jakušu kapi

Plkst. 12.00 – Skuteļu kapi

Plkst. 13.00 – Orīšu kapi

Plkst. 14.00 – Smelteru kapi

Plkst. 15.00 – Betišķu kapi

16. oktobrī

Plkst. 11.00 – Pauniņu kapi

Plks. 12.00 – Prīkuļu kapi

Plkst. 13.00 – Lakausku kapi

Plkst. 14.00 – Aizupiešu kapi

Plkst. 15.00 – Anspoku  kapi

 

Silajāņu pagasta kapsētā

16. oktobrī 

Plkst. 14.00 –  Silajāņu kapi

 

Stabulnieku pagasta kapsētās

16. oktobrī 

Plkst. 11.00 – Stabulnieku kapi

Plkst. 12.00 –  Trūpīšu kapi

Plkst. 13.00 – Saunas Vulānu kapi

Plkst. 14.00 – Krištobu kapi

Plkst. 15.00 – Brišku-Balckaru kapi

Plkst. 16.00 – Pastaru kapi

 

Rušonas pagasta kapsētās

16. oktobrī

Plkst. 13.00 – Rutuļu kapi

Plkst. 13.00 – Antanišku kapi

Plkst. 13.45 – Kristapeņu kapi

Plkst. 14.30 – Ondzuļu kapi

Plkst. 15.20 – Eikšas kapi

Plkst. 16.10 – Žogotu kapi

Plkst. 17.00 – Eisāgu kapi

Plkst. 17.30 – Gailīšu kapi

 

Aizkalnes pagasta kapsētās

16. oktobrī

Plkst. 13.00 –  Gāgu kapi

Plkst. 14.00 – Raipoles kapi

Pkst. 15.00 – Daugaviešu kapi

Plkst. 16.00 – Jasmuižas kapi

Plkst. 17.00 – Bleidenes kapi

 

Rožkalnu pagasta kapsētās

16. oktobrī 

Plkst. 13.00 – Augšmuktu kapi

Plkst. 14.00 – Strodu kapi

Plkst. 15.00 – Āpšu kapi

Plkst. 16.00 – Lazdānu kapi

 

Galēnu pagasta kapsētās

23. oktobrī 

Plkst. 13.00 – Maltas Trūpu kapi

Plkst. 14.00 – Bukšinu kapi

Plkst. 15.00 – Galēnu kapi

 

Pelēču pagasta kapsētās

23. oktobrī

Plkst. 11.00 – Solkas kapi

Plkst. 11.40 – Vecuma kapi

Plkst. 12.20 – Krasnagorkas kapi

Plkst. 13.10 – Gornijašu kapi

Plkst. 14.10 – Bramaņu kapi

Plkst. 15.00 – Džeriņu kapi

Plkst. 16.00 – Pelēču kapi

 

Vārkavas pagasta kapsētās

23. oktobrī 

Plkst. 13.00 – Borbaļu kapi

Plkst. 14.00 – Stabuļnīku kapi

Plkst. 15.00 – Pilišķu kapi

 

Preiļu pilsētas kapsētās

23. oktobrī

Plkst. 15.00 – JAUNIE kapi

Plkst. 17.00 – LIELIE kapi

 

Preiļu pagasta kapsētās

24. oktobrī

Plkst. 12.00 – Ribuļu kapi

Plkst. 13.00 – Seiļu kapi

Plkst. 14.00 – Pupāju kapi

Plkst. 15.0.00 – Ivdrīšu kapi

Plkst. 16.30 – Dzeņu kapi

Plkst. 17.30 – Šoldru kapi

 

Upmalas pagasta kapsētās

30. oktobrī 

Plkst. 13.30 – Vanagu kapi

Plkst. 15.00 – Vārkavas kapi

 

Riebiņu pagasta kapsētās

30. oktobrī

Plkst. 13.00 – Petravsku kapi

Plkst. 13.45 – Sprindžu kapi

Plkst. 14.30 – Sila kapi

Plkst. 15.30 – Kokoriešu kapi

Plkst. 16.15 – Baibu kapi

Plkst. 17.00 – Riebiņu kapi

 

LŪGUMS SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI, TĀ TIKS PAPILDINĀTA!

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2021.