Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis viesojas Preiļu novadā

13.09.2021.

10. septembrī Preiļu novadu reģionālajā vizītē apmeklēja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis. Vizītē piedalījās LPS ģenerālsekretāre Mudīte Priede un padomniece komunikācijas jautājumos Ella Pētermane, kā arī 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs.

Preiļu novada pašvaldībā priekšsēdis tikās ar novada vadību un deputātiem, lai pārrunātu turpmākos novada attīstības plānus, uzklausītu pieredzi un apmainītos ar viedokļiem par darbu jaunajā, apvienotajā Preiļu novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas. Sarunas tēmas bija saistītas ar administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz pašvaldības darbu, izglītību, uzņēmējdarbību un sociālo jomu. Vizītes laikā tika pārrunātas Preiļu novada pašvaldības teritorijā esošo ceļu problēmas un iespējamie problēmrisinājumi.

Gints Kaminskis dalījās profesionālā un tehniskā izklāstījumā par pašvaldībām aktuālajām tēmām. Izvērtējot līdzšinējo Latvijas Pašvaldību savienības sadarbību ar Preiļiem, priekšsēdis pozitīvi uzteica lielo aktivitāti un atsaucību, kas vērsta uz ārējo sakaru sekmēšanu ar ārvalstīm. Sarunas laikā tika iezīmēti veidi, kā turpmāk stiprināt sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai. Lai vienlīdzīgi tiktu sekmēta pašvaldību attīstība un iedzīvotāji neturpinātu intensīvi pamest novada teritoriju, priekšsēdētājs Ārijs Vucāns rosināja Latvijas Pašvaldību savienībai vairāk pārstāvēt teritoriāli attālināto pašvaldību intereses valstī.

Pēc diskusijas pašvaldībā, vizītes turpinājumā tika apmeklēta Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija. Preiļu Robotikas kluba vadītājs un iniciators Juris Erts iepazīstināja ar robotikas pulka konkurētspējīgajiem rezultātiem, kā arī ar perspektīvajiem attīstības plāniem. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa viesiem izrādīja skolas telpas un skaidroja, kā pandēmijas režisēto situāciju ir pārvarējusi skola un, cik veiksmīgi mācību process ir uzsākts šobrīd.

Dienas otrajā pusē Latvijas Pašvaldību savienības delegācija apmeklēja Sociālās aprūpes centru “Vārkava” Lidijas Krasnais vadībā. Apskatīja un novērtēja Vārkavas muižas pils un parka dabisko šarmu. Paldies arī Renāram Raguckim par iespēju aplūkot moderno saimniecību SIA ”IRGK Serviss”, kas attīsta novada vadošāko, stabilāko uzņēmējdarbības veidu – lauksaimniecību.

Vizītes izskaņā priekšsēdētājs Ārijs Vucāns atklāja piedzīvojumu skrējienu ”Vārkavas bezceļi 2021”. Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis nodeva motivācijas un uzmundrinājuma vārdus skrējiena dalībniekiem, pateicās par iespēju iepazīties ar viesmīlīgo Preiļu novadu un tā jauno vadību.

FOTOGALERIJA

 

Laine Giluče,

Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 13.09.2021.