13. septembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

10.09.2021.

PREIĻU NOVADA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
2021. gada 13. septembrī plkst. 9.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi

DARBA KĀRTĪBA
1. Par plānotajām valsts budžeta līdzfinansējuma izmaksu pozīcijām administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu segšanai

Priekšsēdētājs                                                                                                Ārijs Vucāns

Pēdējās izmaiņas: 10.09.2021.