Piešķirti papildus līdzekļi Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba algu paaugstināšanai

10.09.2021.

9. septembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums piešķirt papildus līdzekļus par kopējo summu 7879,17 EUR sakarā ar pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma paaugstināšanu no 2021. gada septembra līdz gada beigām.

Līdzekļi paredzēti no pašvaldības budžeta 2021. gadam sekojošām sadaļām:

  • Preiļu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 5086,97 EUR no papildus ieņēmumiem sakarā ar īstenoto vasaras brīvlaika nodarbinātības pasākumu,
  • Riebiņu apvienības pārvaldes izglītības iestāžu pedagogiem 1910,20 EUR no Galēnu pamatskolas darba algu sadaļas rezerves,
  • Aglonas apvienības pārvaldes izglītības iestāžu pedagogiem 882,00 EUR no Aglonas pagasta pārvaldes administrācijas budžeta sadaļas.

Vārkavas apvienības pārvaldei pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojums tiks paaugstināts no izglītības iestādes budžeta rezerves, tādēļ papildus līdzekļi nav nepieciešami.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu, un Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kuru grozījumi stājas spēkā no 2021. gada 1. septembra, ar kuriem pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem tika noteikta darba algas likme 872,00 EUR mēnesī. Līdz ar to, līdz gada beigām nepieciešami papildus līdzekļi 7879,17 EUR apmērā. Ņemot vērā, ka pašvaldības 2021. gada budžetā šādi līdzekļi algām netika paredzēti, šai pozīcijai ir iespēja izmantot 2021. gada budžetā citiem mērķiem paredzētos līdzekļus, kas netika izmantoti.

 

Pēdējās izmaiņas: 10.09.2021.