Sadalītas bijušā Aglonas novada pašvaldības SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” kapitāldaļas

09.09.2021.

9. septembra Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājumu par SIA ”Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” kapitāldaļu sadalīšanu. Sēdes laikā klātesošie deputāti vienbalsīgi nolēma nodot Krāslavas novada pašvaldībai 7 (1,32 %) Aglonas novada pašvaldībai piederējušās ”SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” kapitāldaļas par kopējo summu 6020,00 EUR, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

Sakarā ar bijušā Aglonas novada pašvaldības sadalīšanu un mantas, tiesību un saistību pārdali starp Preiļu novada pašvaldību un Krāslavas novada pašvaldību, bija nepieciešams sadalīt Aglonas novada pašvaldībai piederējušās 15 kapitāldaļas (2,73%) un daļu no tām nodot Krāslavas novada pašvaldībai. Vienas daļas vērtība – 860 EUR. Kapitāldaļu sadalīšana norisinās balstoties uz iedzīvotāju skaitu. Pēc Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri iedzīvotāju skaits Aglonas pagastā ir 1702 (51,72% no kopējā Aglonas novada iedzīvotāju skaita), bet Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastos kopā iedzīvotāju skaits ir 1589 (48,28 % no kopējā Aglonas novada iedzīvotāju skaita).

Lēmums tika pieņemts pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 6.punktu, MK 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 9.punktu, 10.punktu un 13.punktu. Preiļu novada pašvaldībai no ”SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 15 kapitāldaļām tiek iedalītas 8 (1,42 %), kuru kopējā summa ir 6880,00 EUR.

Laine Giluče,

Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

 

Pēdējās izmaiņas: 10.09.2021.