Partnermuzejos norisinājušies muzeju ielas festivāli

08.09.2021.

Preiļu pašvaldība kopā ar Panevēžas novadpētniecības muzeju un Grodņas reliģijas vēstures muzeju turpina projekta “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” aktivitātes. Šīs vasaras noslēgumā un rudens sākumā Preiļos, Panevēžā un Grodņā notika muzeju ielas festivāli.

Preiļos muzeju festivālu Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs rīkoja sadarbībā ar Kultūras centru pilsētas svētku laikā 21. augustā un to ar savu klātbūtni kuplināja Panevēžas novadpētniecības muzeja kolektīvs un folkloras kopa “Raskila”.

Savukārt 4. septembrī pilsētas svētku laikā muzeju ielas festivāls norisinājās arī Panevēžā. Uz šo pasākumu devās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja kolektīvs ar izglītojošo programmu un Preiļu novada Kultūras centra folkloras kopas “Rūtoj” dalībnieces. Būtiski bija ne tikai svētki, bet pieredzes apmaiņai atvēlētā pirmā diena 3. septembrī. Panevēžas muzeja direktors Dr. Arūnas Astramskas novadīja īsu ekskursiju pa muzejam tuvāko pilsētas apkaimi. Muzeja speciālisti apmeklēja arī Panevēžas leļļu teātri uz riteņiem, kur iepazinās ar aizraujošo leļļu mākslu. Līdzīgi kā Preiļu muzejs, arī Panevēžas muzejs ir izvietots vairākās ēkās, no tām divas nesen ir atjaunotas un tajās šobrīd ir apskatāmas jaunas ekspozīcijas. Muzeja speciālisti dalījās pieredzē gan ekspozīciju izveidē, gan izglītojošo programmu izstrādē un vadīšanā, par savu darbu pastāstīja arī muzejā strādājošie koka un metāla priekšmetu restauratori.

Muzeju ielas festivāls norisinājās blakus Panevēžas muzejam, tā laikā Preiļu muzeja speciālisti piedāvāja radošās darbnīcas – iespēju izgatavot grāmatzīmi, iedvesmojoties no Latgales košajiem cimdiem. Ar jautru un aktīvu priekšnesumu klātesošos priecēja “Rūtoj” meitenes, tāpat bija iespēja nofotografēties un pat uzdejot ar Preiļu simbolu – kraukli.

Šajās dienās muzeju ielu festivāls norisinājās arī Grodņā.

Pasākumi tika rīkoti, ievērojot šajās valstīs noteiktās epidemioloģiskās drošības  prasības.

Paldies Preiļu novada Kultūras centram par atbalstu brauciena nodrošināšanā!

Par projektu ENI-LLB-1-244 “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” / Museum 2020

Projekta mērķis ir izveidot pārrobežu sadarbības platformu un radīt nosacījumus, lai nodrošinātu arvien lielāku tūristu un apmeklētāju interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta budžets: 367 864,64 EUR, no tiem ES finansējums: 331 078,17 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2020.-31.12.2022 (31 mēnesis)

 

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

 

Informāciju sagatavoja

Ilona Vilcāne

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

 

Pēdējās izmaiņas: 31.05.2022.