Atkārtoti izsludināts konkurss uz Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja amatu

06.09.2021.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vakanto Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

  • Darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība
  • Zināšanas, pieredze un prasmes dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā
  • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību

Galvenie pienākumi:

  • Plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt Atkritumu apsaimniekošanas daļas un tās darbinieku darbību un nodrošināt Atkritumu apsaimniekošanas daļas nolikumā noteikto funkciju un pienākumu izpildi.
  • Plānot, organizēt un vadīt Atkritumu apsaimniekošanas daļas stratēģisko un operatīvo darbību, izstrādāt priekšlikumus par Atkritumu apsaimniekošanas daļas ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem.

Iesniedzamie dokumenti:

  • Dzīves apraksts (CV)
  • Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas
  • Motivācijas vēstule (redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistīto problēmu risinājumu)

Alga bruto: sākot no 920,00 EUR

Pieteikumu, kas satur visus iesniedzamos dokumentus, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – SIA “PREIĻU SAIMNEKS”, adrese – Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Liepu ielā 2, Preiļos, darba laikā, uz aploksnes norādot “Konkursam uz Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja amatu”, vai iesūtīt e-pastā psaimnieks@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja amatu”.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 19. septembrim, pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2021.