Preiļu parkam – košumkrūmu dāvinājums no pašvaldības teritorijā esošā uzņēmuma SIA “Agrolatgale Plus”

06.09.2021.

Preiļu novadā esošais uzņēmums SIA “Agrolatgale Plus” augustā Preiļu parkam, kas ir Angļu ainavu tipa parks, ir dāvinājis košumkrūmus, kuri uz doto brīdi jau ir sastādīti parkā.  Ar plašo košumkrūmu dāvinājumu parkā ir labiekārtotas trīs vietas. Visas iegādātās šķirnes iederas parka vēsturiskajā veidolā un ir ieteiktas no ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis puses. Pirms košumkrūmi tika iegādāti un dāvināti parkam, konkrēto stādīšanas vietu un šķirņu izvēle tika saskaņota ar Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāju.

Romantisko vietu – salu ar Mīlestības kalniņu un Lielo salu savieno 2018. gadā atjaunotais koka tiltiņš, kurš veidots vēsturiskajā izskatā, saglabājot un atjaunojot parka kopējo stilu. Kanāla ūdenī atspoguļojas tiltiņa “mežģīnes” un rada patīkamu, mierpilnu noskaņu. Jaunais stādījums (9 krūmi) kanāla malā papildina kopējo šīs vietas patīkamās auras noskaņu. It īpaši to varēsim sajust, kad Bārbeles ieaugsies un sakuplos vairāk, radot košumkrūmu atspīdumu ūdenī.

Lielā sala ir parka centrālā vieta, to apmeklē arvien vairāk cilvēku, jo iepretim veikto apstādījumu vietai 2018. gada sākumā tika atjaunota Ādama un Ievas sala, kā arī no 2021. gada vasaras uz salas ir uzstādīti 3 dabas stendi un muzikālā soliņa ansamblis. Nelielais valnis iepriekš jau bija daļēji labiekārtots, tur auga Spireju krūmi. Tiesa gan, šī gada pavasarī vairāki krūmi, kādu apmeklētāju aktivitāšu dēļ tika rūpīgi izrakti un nozagti. Šobrīd ar 10 jaunajiem Spireju stādiņiem ir pilnībā labiekārtots minētais parka valnis. Spirejas kā košumkrūma izvēle saistīta ar esošo objektu saspēli, veidojot vienotu krāsu gammu, kāda ir gan Ādama un Ievas salai, gan jaunajam muzikālajam soliņam. Apstādītā zemes vaļņa priekšplānā aug 2 stumbru kļava, kas dabiskā veidā apvijusies viena ap otru. Idejiski gan Ādama un Ievas sala, gan minētais koks ir kā simboli Sievietes un Vīrieša, un mīlestības vienotības tēmai. Līdz ar to iestādītie košumkrūmi ziedēšanas laikā tika plānoti un izvēlēti gaišos, maigos toņos.

Preiļu parka ieejā, no Raiņa bulvāra puses, atrodas 1817. gadā uzceltā Borhu dzimtas kapliča (kapela), kuras arhitektūrā atbalsojas Romas Panteons. Kapelai ar zem tās esošajām kapenēm ir īpaša nozīme visa Borhu muižas kompleksa reprezentācijā. Kapelas aizmugurējo un viena sāna daļu skauj koki un tur augošās lazdas. Lai pavasaros veidotu saulainu un košu aizmugurējo kapelas fonu, dabisko dzīvžogu, tika izvēlēts stādīt Forsītijas. Minētais košumkrūms zied pavasarī pirms lapu plaukšanas. Vasarā tas radīs zaļu dabisko norobežojumu. Jāmin, ka iepriekš Forsītiju krūms atradās kapelas celiņa pretējā pusē, aiz nelielā vaļņa. Jaunie desmit stādījumi veidos kopēju ansambli un radīs patīkamu ziedošo saspēli pavasarī, veidojot gaismas un saules sajūtas.

Preiļu muižas komplekss un parks izsaka sirsnīgu pateicību SIA “Agrolatgale Plus” uzņēmējiem un to komandai par atsaucību un dāvinājumu, kas tagad ik pavasari arvien vairāk kuplos un ziedēs parkā!

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja S. Čingule-Vinogradova

Pēdējās izmaiņas: 06.09.2021.