Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde konkursa kārtībā aicina darbā sociālo darbinieku sociālās aprūpes centrā “Rušona”

31.08.2021.

Darba pienākumi:

 1. Noteikt klienta sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
 2. Apkopot klienta dokumentus, izveidojot klienta lietu un kā atsevišķu lietu noformēt individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu. Regulāri atjaunot klientu dokumentus, ievērojot noteiktos termiņus.
 3. Sadarbībā ar starpprofesionālās komandas locekļiem koordinēt klienta individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādāšanu, atbilstoši klienta funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
 4. Sniegt klientam atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju.
 5. Veikt klientu un klientu tuvinieku  aptaujas, izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības. Sniegt priekšlikumus iestādes vadītājam saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša 2. līmeņa augstākā sociālā darba izglītība (pieļaujama uz doto brīdi apgūstama sociālā darba profesija)
 • praktiskā pieredze vai apmācības darbam ar veciem cilvēkiem un invalīdiem tiks uzskatītas par prioritāti,
 • organizatoriska darba prasmes, teicamas saskarsmes prasmes darbā ar cilvēkiem un darbs komandā;
 • Iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku,
 • Latviešu, krievu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • izaicinošu, interesantu un dinamisku darbu,
 • atalgojumu 715,00 EUR bruto,
 • sociālās garantijas,
 • lielisku iespēju likt lietā savu iniciatīvu.

Pieteikumu vēstules un dzīves gājuma aprakstu (CV) iesniegt personīgi Riebiņu apvienības pārvaldē vai sūtīt pa pastu vai e-pastu riebini@riebini.lv ar norādi vakance – sociālais darbinieks sociālās aprūpes centrā “Rušona” līdz 13.09.2021.  Adrese: Riebiņu apvienības pārvalde, Saules 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Preiļu  novads, LV – 5326.

Informējam, ka pirmajā kārtā tiks izskatīti CV, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Otrajā kārtā- sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada Riebiņu apvienības pārvalde, adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads.

Pēdējās izmaiņas: 16.09.2021.