Deputāti darbosies Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs kā dibinātāja pārstāvji

30.08.2021.

26. augusta Preiļu novada domes sēdē pieņemts lēmums deleģēt darbam Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu padomēs novada domes pārstāvjus. Saskaņā ar pieņemto lēmumu kā izglītības iestādes dibinātāja pārstāvji izglītības iestāžu padomēs darbosies Preiļu novada domes deputāti:

 • Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs VucānsPreiļu 2. vidusskolas padomē un Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas padomē,
 • Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis – Pelēču pamatskolas padomē un Rušonas pamatskolas padomē,
 • Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Anita Brakovska – Aglonas bazilikas Kora skolas padomē,
 • deputāts Juris Erts – Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas padomē,
 • deputāts Raimonds Rubins – Salas pamatskolas padomē,
 • deputāts Lauris Pastars – Aglonas vidusskolas padomē,
 • deputāts Jāzeps Ivanāns – Riebiņu vidusskolas padomē,
 • deputāte Ineta Anspoka – Galēnu pamatskolas padomē,
 • deputāts Andris Lazdāns – Vārkavas vidusskolas padome un Rimicānu pirmskolas izglītības iestādes padomē,
 • deputāte Nadežda Hļebnikova – Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” padomē,
 • deputāte Maruta Plivda – Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes padomē,
 • deputāte Ilga Pokšāne – Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” padomē,
 • deputāts Juris Vucāns – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas padomē,
 • deputāte Iveta Stare – Preiļu 1. pamatskolas padomē.

Lēmums pieņemts saskaņā ar Izglītības likuma 31. pantu, kas paredz, ka izglītības iestādes padome ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija un ka izglītības iestāžu padomēs var iekļaut izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 30.08.2021.