Preiļu novada domes deputāta Aigara Zīmeļa vietā deputāta pienākumus sāk pildīt Juris Vucāns

30.08.2021.

26. augusta Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums pirms termiņa izbeigt Preiļu novada domes deputāta Aigara Zīmeļa pilnvaras sakarā ar A. Zīmeļa apstiprināšanu novada pašvaldības izpilddirektora amatā.

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 2021.gada 19. augusta sēdes protokolu Nr. 10 Aigara Zīmeļa vietā Preiļu novada domes deputāta pienākumus sāk pildīt Juris Vucāns no saraksta APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, Jaunā konservatīvā partija.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Aigara Zīmeļa 2021. gada 13. augusta iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu, savukārt likuma ceturtā daļa nosaka, ka lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar deputāta iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 30.08.2021.