Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktores amatā apstiprināta Sandra Sprindža

27.08.2021.

26. augusta domes sēdē vienbalsīgi tika nolemts Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktores amatā apstiprināt Sandru Sprindžu.

Iepriekš ar Preiļu novada domes ārkārtas sēdes lēmumu no Labklājības pārvaldes vadītāja amata tika atbrīvots deputāts Lauris Pastars, un pašvaldība attiecīgi no 13. augusta līdz 23. augustam izsludināja atklātu konkursu uz vakanto vietu. Kopumā uz Labklājības pārvaldes direktora amatu tika saņemti trīs pretendentu pieteikumi, kurus izvērtēja komisija piecu locekļu sastāvā. Izskatot pieteikumu atbilstību amata prasībām, konkursa otrajā kārtā pozicionējās divi kandidāti. Pēc pretendentu vērtēšanas protokola uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora amatu virzījās Sandra Sprindža.

Sandrai Sprindžai ir iegūta profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā ar specializāciju sociālajā pedagoģijā un sociālās palīdzības organizēšanā. Ieguvusi vairāk nekā 15 gadu pieredzi vadot bijušā Riebiņu novada sociālo dienestu. Ar ieinteresētību un patiku iesaistījusies sociāla darba koordinēšanā, sekmīgi iniciējusi un realizējusi dažādus projektus jomas attīstībai novadā. Savas prasmes un zināšanas regulāri papildina ar sociālo darbu saistītos kursos un semināros. Sandra Sprindža sevi pozicionē kā komunikablu, sabiedrisku personību, kura ir ieinteresēta godprātīgi un rūpīgi strādāt labklājības vadošajā darbā.

Sandra Sprindža darbu Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājas amatā uzsāks šī gada 1. septembrī. Lai veiksmīgs un produktīvs jaunais darba cēliens!

Laine Giluče,

Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 27.08.2021.