Preiļu novadā turpinās darbs ar jauniešiem, kuriem nepieciešams atbalsts un motivācija

20.08.2021.

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru veiksmīgi turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/l/001. Projekts Preiļu novadā tiek īstenots kopš 2016.gada. Šo gadu laikā projektā “PROTI un DARI!” ir iesaistīti daudzi jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu pie amata meistara. Lielākā daļa jauniešu, pabeidzot projekta individuālo pasākumu programmu sasniedz sekmīgu rezultātu – iegūst darbu, kļūst pašnodarbināti, uzsāk mācības vai sekmīgi iesaistās nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā.

Darbs ar katru jaunieti norisinās no 2 līdz 6 mēnešiem, sniedzot jaunietim gan individuālu mentora atbalstu, gan programmas vadītāja atbalstu, gan dažādu speciālistu konsultācijas. Jaunietim(-tei) ir iespējas apgūt dažādas jaunas prasmes – jebkurā jaunietim interesējošā un pieejamā jomā (floristika, skaistumkopšana, automehānika, autovadīšana, sociālā sfēra, radošā joma u.c.). Jaunietim ir iespēja gūt priekšstatu par savu nākotnes profesiju, gan arī iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Jauniete Līga apgūst jaunas prasmes dekoratīvo ziedu veidošanā

Projekts “Proti un dari” ir lieliska iespēja lielākās vai mazākās grūtībās nonākušajiem jauniešiem apgūt jaunas profesijas un prasmes, kuras noder gan ikdienā, gan arī atver plašāk durvis uz apkārtējo pasauli, paplašinot redzes loku un palīdzot atkal pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

Ko projekts var sniegt Tev-jaunieti?
Katrā individuālajā pasākumu programmas mēnesī Tev tiek nodrošinātas vismaz 24 stundas aktivitāšu, 20 stundas mentora atbalsts un 4 stundas programmu vadītāja atbalsts.

Un tas viss – bez maksas!

Ārkārtējās situācijas laikā aktivitātes iespējamas arī attālinātā formā!

Kā iesaistīties?  Sazinies ar mums!

Santa Ancāne-Novikova, tālr. 29327010, e-pasts: santa.ancane@preili.lv

Sintija Ančeva, tālr. 28291082, e-pasts: sintija.anceva@preili.lv

Vai Facebook un Instagram – Jauniešu centra “ČETRI” soc.tīklos

 

Sagatavoja:

Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”

vadītāja Santa Ancāne-Novikova

29327010

Pēdējās izmaiņas: 20.08.2021.