Atsaukta SIA “Preiļu saimnieks” valde. Uzņēmumu vada pagaidu valde. PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA 25.08.2021.

20.08.2021.

19. augustā tika atsaukta SIA “Preiļu saimnieks” valde – valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks un valdes loceklis Andris Svarinskis. Tika pieņemts lēmums ievēlēt pagaidu valdi – valdes priekšsēdētāju, atstājot vakantu valdes locekļa amata vietu.

Par SIA “Preiļu saimnieks” pagaidu valdes priekšsēdētāju tika apstiprināts Ivars Indriksons, kurš ir piekritis ieņemt šo amatu. Ivars Indriksons atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajām valdes locekļa amata prasībām, saimnieciski domājošs, ir pieredze uzņēmējdarbībā, labi orientējas transporta jomā, ieguvis fiziķa-matemātiķa izglītību.

PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA 25.08.2021. – kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai tika ievēlēts arī pagaidu valdes loceklis – Ivars Valainis.

Preiļu novada pašvaldības  izpilddirektors Aigars Zīmelis paskaidroja, ka Ivara Indriksona kandidatūra tika izraudzīta no 12 iespējamiem pretendentiem uz pagaidu valdes locekļa amatu, konsultējoties ar attiecīgās nozares speciālistiem un tām personām, kuras pieņem lēmumus.

Atbildot uz jautājumu, kādi iemesli pamudināja atsaukt SIA “Preiļu saimnieks” valdi, pašvaldības izpilddirektors minēja labas pārvaldības trūkumu, kas radījis valdes darbībā virkni pārkāpumu.

Šobrīd, tuvojoties apkures sezonai, pašvaldībai joprojām nav līguma attiecībā uz siltumapgādi AS “Preiļu siers” mikrorajonā, kas norāda, ka līdz šādai situācijai ir novedusi uzņēmuma valdes līdzšinējā bezdarbība. Uzņēmumam ir notikusi ilgstoša darbība bez dalībnieku sapulces apstiprinātas darbības stratēģijas un uz šīs stratēģijas pamata apstiprināta budžeta, ko nosaka likuma normas. Izvairīšanās no stratēģijas izstrādes liecina par kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas valdes rīcību.

Pie valdes atsaukšanas iemesliem Aigars Zīmelis uzskaitīja arī iesaistīšanos siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā SIA “Preiļu slimnīca” bez atbilstoša līguma, valdes bezdarbību siltumapgādes jautājumu risināšanā Daugavpils un Andreja Upīša ielu dzīvojamo māju masīvā, kā arī pieprasītās informācijas nesniegšanu.

Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors izteica pieņēmumu, ka, no malas skatoties, SIA “Preiļu saimnieks” valdes atsaukšana, tuvojoties apkures sezonai, varētu šķist bezatbildīga, tomēr Aigars Zīmelis paziņoja, ka viņš uzņemas atbildību par to, kāds lēmums ir pieņemts 19. augustā.

 

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2021.