Riebiņu vidusskolā nometne ‘’Dabas dots!’’

16.08.2021.

No 10.08.2021.-14.08.2021. Riebiņu vidusskolā programmā “Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana” ietvaros, notika Preiļu novada bērnu dienas nometne ‘’Dabas dots’’.

Nometnes mērķis ir palīdzēt bērniem attīstīt iztēli un radošo fantāziju, ar interaktīvām mācību metodēm, veicināt zināšanu papildināšanu un sekmēt saturīga brīvā laika pavadīšanu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un zaļo domāšanu.

Uzdevumi: noorganizēt 5 dienu dienas nometni 25 Preiļu novada bērniem, jaunu zināšanu un prasmju attīstīšanai, īpaši pievēršot uzmanību veselīgam dzīvesveidam un zaļajai domāšanai.

Nometne notika Riebiņu vidusskolā. Nometnē tka organizētas gan radošas, izglītojošas aktivitātes gan telpās, gan āra aktivitātes, sportiskās aktivitātes un notika arī izzinoša ekskursija uz Gulbeni ‘’Pudeļu dārzu’’. Darbojoties ar dažādām mācību metodēm, veicinām bērniem attīstīt savu radošo fantāziju, prasmi domāt, radoši darboties, komunikācijas prasmes prezentējot savus darbus.

Bērni nometnes laikā gatavoja gan ziepju burbuļu ierīci, gan  vēra, pina un mezgloja atslēgu piekariņus; vārīja veselīgu dārzeņu zupu uz ugunskura, Karvinga tehnikā grieza augļus, dārzeņus un pagatavoja sev augļu salātus ar jogurtu, apmeklēja ekskursijā Gulbenes pudeļu dārzu, un radoši strādāja pie pudeļu pārvērtībām.

Paldies Preiļu novada pašvaldībai par doto iespēju bērniem radoši darboties vasaras nometnē.

Nometne tiek īstenota Iepirkumam “Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana” Iepirkuma ident.Nr. PND 2021/28 ietvaros.

 

Projekta vadītāja Skaidrīte Grigale

 

Pēdējās izmaiņas: 16.08.2021.