Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Labklājības pārvaldes direktora amatu

13.08.2021.

 Prasības pretendentiem/ -ēm:

 • augstākā izglītība ( sociālajā darbā vai tiesību zinātnēs, vai sabiedrības vadības zinībās, vai psiholoģijā), izglītība sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijā un ar sociālo palīdzību, sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītā jomā,
 • finanšu piesaistes instrumentu pārzināšana ( zināšanas projektu pieteikumu sagatavošanā un ieviešanā),
 • pieredze darbā ar dažādām sociālajām grupām un prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas jomā,
 • prasme lietot informācijas tehnoloģijas,
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī,  svešvalodu zināšanas (angļu, krievu) – darba pienākumu izpildei,sociālās jomas normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas personāla vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē,
 • stratēģiska domāšana, labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt un vadīt pārvaldes darbu un atbildēt par tās darbību,
 • koordinēt un kontrolēt pārvaldes nodaļu un struktūrvienību darbu,
 • izstrādāt pārvaldes darbinieku pienākumu sadali, apstiprināt amatu aprakstus,
 • dibināt vai pārtraukt darba attiecības, saukt pie disciplinārās atbildības pārvaldes darbiniekus, nodaļu, struktūrvienību vadītājus, atbilstoši Darba likuma prasībām,
 • nodrošināt pārvaldes darbinieku apmācību, kvalifikācijas paaugstināšanu un profesionālo izaugsmi,
 • pārstāvēt pārvaldi valsts un citās institūcijās,
 • slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām,
 • administrēt finanšu līdzekļus apstiprinātā budžeta ietvaros un atbilstoši pārvaldes uzdevumiem,
 • nodrošināt personāla, lietvedības un citas dokumentācijas pareizu izpildi, uzskaiti un uzglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
 • sagatavot un savlaicīgi iesniegt domei lēmumu projektus par pārvaldes darbu,
 • izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politiku Preiļu novada pašvaldībā,
 • nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu sociālo pakalpojumu sniedzējiem,
 • sagatavot un sniegt domei priekšlikumus par jaunu sociālo pakalpojumu veidu ieviešanu,
 • izvērtēt sociālās problēmas Preiļu novada pašvaldībā un sniegt domei priekšlikumus to risināšanai,
 • sniegt un pieprasīt informāciju no valsts, pašvaldības iestādēm un nevalstiskām organizācijām, kas saistīta ar pārvaldes darba organizēšanu,
 • nodrošināt personu iesniegumu un vēstuļu pieņemšanu, rakstisku atbilžu sagatavošanu, ievērojot normatīvo aktu prasības,
 • organizēt tematiskās iekšējās pārbaudes pārvaldes nodaļās un struktūrvienībās, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības procesa uzlabošanai,
 • koordinēt projektus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā,
 • papildināt savas zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas,
 • ievērot iekšējās darba kārtības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivēts pieteikums, kurā raksturots pārvaldes attīstības redzējums (vīzija).
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV),
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • valsts valodas prasmes dokumentu (ja nepieciešams).

Mēs piedāvājam: atbildīgu un dinamisku darbu, darba algu EUR 1370,00  ( pirms nodokļu nomaksas).

Dokumentus ar norādi “Pieteikums uz Preiļu pašvaldības Labklājības pārvaldes direktora amatu” lūdzam iesniegt  Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv ar norādi “Pieteikums uz Preiļu pašvaldības Labklājības pārvaldes direktora amatu” līdz 2021. gada 23.augusta (ieskaitot) plkst. 15.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi  netiek vērtēti.

KONKURSA NOLIKUMS

Pēdējās izmaiņas: 26.08.2021.