Kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze” Preiļos – ar aicinājumu kļūt redzīgākiem

11.08.2021.

10. augustā Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra āra aktivitāšu laukumā notika Labklājības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas* (DI) projekta ietvaros rīkotās kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze”* Latgales plānošanas reģiona pasākums – kopīgs treniņš.

Dalībnieki – Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra (izveidots DI projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros) klienti (cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem) un darbinieki, Preiļu novada pašvaldības (tajā skaitā Labklājības pārvaldes) un reģionālo mediju pārstāvji – pasākumu sāka ar kopīgu iepazīšanās apli, atklājot cits citam savu šīsvasaras priekpilnāko pieredzi. Līdzīgi kā jau iepriekš notikušajos Zemgales un Kurzemes plānošanas reģionu kampaņas pasākumos, arī Preiļos šā draudzīgā loka atklātā un cieņpilnā saskarsme noteica cilvēcīgo un neformālo toņkārtu, kādā savas uzrunas teica Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts Guntis Kaldovskis, Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska, Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos Anita Gāga, deinstitucionalizācijas projekta “Deinstitucionalizācija Latgalē” vadītāja Ināra Krūtkrāmele un Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska.

Savā uzrunā pasākuma un arī kampaņas būtību precīzi formulēja Guntis Kaldovskis: “Nozīme patiešām ir tikai tam, kas mēs esam. Un mūsu kā sabiedrības uzdevums ir iemācīties vispirms ikvienā cilvēkā ieraudzīt cilvēku, un tikai pēc tam citādo vai atšķirīgo viņā. Ar kampaņas starpniecību mēs gribam sniegt iepazīšanās un klātesamības sajūtu un tādējādi veidot pieņemošāku un atvērtāku to sociālo telpu, kuru visi kopā apdzīvojam. Iekļaujošāka un iejūtīgāka vide ir vienlīdz vajadzīga mums visiem, un, iespējams, pirmām kārtām tieši mums, kādas diagnozes neskartajiem, lai mēs taptu labāki un redzīgāki.”

Līdzīgu domu pauda arī Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska: ”Mēs ilgu laiku dzīvojām “laimīgā” un “skaistā” pasaulē, jo līdzcilvēki ar garīgu vai fizisku citādību bija paslēpti aiz aprūpes institūciju un savu mājvietu sienām. Man ir patiess prieks, ka šobrīd situācija mainās, ka mēs sākam atzīt: jā, mēs esam dažādi, bet visi – cilvēki, un tāpēc sabiedrībai – vērtīgi un vajadzīgi. Paldies šādai kampaņai, kas aicina uz šādu attieksmes maiņu, mudinot vienu pusi nenovērsties, bet otru – nekaunēties.”

Nekas netuvina vairāk un labāk kā kopīgas aktivitātes, tāpēc katrā kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” reģionālajā pasākumā tās ir svarīgākās. Šoreiz Latgalē – viesu un Dienas aprūpes centra klientu kopīga vingrošanas nodarbība fizioterapeites Oksanas Kitajevas vadībā, bet pašā noslēgumā – ābeles (tā simboliski atspoguļota arī Dienas aprūpes centra logo) iestādīšana āra aktivitāšu laukuma zālienā. “Mēs esam pārliecināti, ka viss, ko darām, nesīs augļus. Ka šie augļi būs – redzīgāka un labāka sabiedrība,” uzsvēra centra vadītāja Liene Gžibovska.

Kampaņa “Cilvēks, nevis diagnoze” aptver visus piecus Latvijas plānošanas reģionus (arī Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Rīgas) un tiek atspoguļota medijos un sociālajos tīklos, sniedzot sabiedrībai iespēju satikties ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, uzzināt daudzus reālus un neizskaistinātus pieredzes stāstus. Cerams, kampaņa palīdzēs paskatīties ar citām acīm uz tiem cilvēkiem, kurus liela daļa no mums esam iepriekš izlikušies neredzam. Tāds arī ir šīs kampaņas mērķis – pa īstam un ar sirdi ieraudzīt līdzcilvēkus, viņu intereses, sapņus, ieceres un dzīves plānus, jo mēs visi esam viena sabiedrība, visi kopā esam MĒS.

*Kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze” kopējais mērķis – sabiedrības attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī DI procesa norisi kopumā. Savukārt, reģionālo pasākumu mērķis – vietējo kopienu izpratnes sekmēšana, sociālās iekļaušanas veicināšana caur pozitīvas saskarsmes pieredzi.

* Deinstitucionalizācijas (DI) projekti ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI projektu mērķis ir novērst situāciju, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.

Kampaņas atbalstītāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas – vienotais ziņu portāls www.lsm.lv un Latvijas Televīzija.

FOTOGALERIJA

Pēdējās izmaiņas: 11.08.2021.