10. augusta Preiļu novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

10.08.2021.

PREIĻU  NOVADA  ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 10. augustā plkst. 15.00

Raiņa bulvāris 19, Preiļi

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par Aglonas pagasta pārvaldes, Vārkavas apvienības pārvaldes un Riebiņu apvienības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu
  2. Par reorganizācijas komisijas apstiprināšanu
  3. Par iepirkuma “Preiļu pils pārbūves 3.kārtas būvdarbi”, identifikācijas Nr. PND 2021/18AK, procedūras pārtraukšanu
  4. Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
  5. Par izmaiņām Riebiņu apvienības pārvaldes un Preiļu novada pašvaldības amatu sarakstos
  6. Par grozījumiem Preiļu novada domes izpildinstitūcijas un struktūrvienību darbinieku (amatu) sarakstā
  7. Par atbrīvošanu no ieņemamā amata
  8. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada pašvaldības izpilddirektora vēlēšanām
  9. Par novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

 

       Priekšsēdētājs                                                                                                Ārijs Vucāns

Pēdējās izmaiņas: 10.08.2021.