Domes un komiteju sēžu grafiks augustā

09.08.2021.

18. augustā      Finanšu komitejas sēde  plkst. 10.00

 

19. augustā      Novada attīstības un infrastruktūras komitejas sēde  plkst. 10:00

 

19. augustā      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde plkst. 15:00

 

26. augustā      Novada domes sēde plkst. 15.00

Pēdējās izmaiņas: 09.08.2021.