Piešķirts līdzfinansējums bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

03.08.2021.

Pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra ar Preiļu novada pašvaldību sadarbības līgumu par programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” īstenošanu, Preiļu novada pašvaldība aicināja pieteikties ikvienu interesentu – potenciālo nometņu organizētāju, kas šajā vasarā vēlētos organizēt nometnes jaunizveidotā Preiļu novada bērniem un jauniešiem.

Iepirkuma “Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana” (PND 2021/28) ietvaros tika saņemti 3 bērnu un jauniešu nometņu pieteikumi – divi no Preiļu novada pašvaldības dibinātajām iestādēm un viens no biedrības. Pieteikumu vērtēšanas komisija nolēma atbalstīt visus pieteikumus.

2021.gada vasaras brīvlaikā – augustā – programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros, Preiļu novadā tiks organizētas šādas bērnu un jauniešu  nometnes:

Maksimālais finansiālais atbalsts nometnes organizēšanai programmas ietvaros ir 19 eiro dienā par viena bērna dalību nometnē. Kopējais piešķirtais līdzfinansējums triju nometņu organizēšanai ir 7125 eiro. Nometņu darbībā tiks iesaistīti 75 Preiļu novada bērni un jaunieši.

Programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” mērķis ir nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, veicināt to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labsajūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Aija Caune

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore

29221574, aija.caune@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 03.08.2021.