Draudzes dārzs saules pusē

26.07.2021.

Preiļu novada domes finansētajā un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2021” Latgales Pareizticīgo biedrības projekts “Draudzes dārzs saules pusē” ieguva finansējumu 550,00 eiro apmērā. Ar Mazo grantu projekta palīdzību biedrības biedri un brīvprātīgie  paplašināja apstādījumu teritoriju un papildināja to ar vērtīgiem ilggadīgajiem  dekoratīvajiem augiem, kokiem un košumkrūmiem.

Katru gadu biedrība un Aizkalnes pareizticīgo draudzes locekļi ziedo ne tikai baznīcas uzturēšanai, bet cenšas sakopt arī  kādu dievnama apkārtnes  stūrīti. Baznīca kalpo kā patvēruma un saliedētības, labo nodomu mājvieta, tāpēc pašas celtnes un tās apkaimes izskats biedrības biedriem un draudzes locekļiem nav vienaldzīgs. 2020. gada pavasarī puķu dobju iekopšanas talkas daudziem palīdzēja psiholoģiski atgūties pēc Covid-19 ierobežojumiem, laikā, kad tika noteikti distancēšanās ierobežojumi, sakopts dievnams un tā apkaime ļāva cilvēkiem stiprināt garu un gūt iedvesmu.

Pareizticīgo baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, ko apmeklē ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet  arī dievlūdzēji no tuvākām un tālākām apkaimēm. Lai gan pareizticīgo dievnams nav iekļauts novada  tūrisma maršrutos, šeit bieži iegriežas arī tūristi. Tāpēc ir svarīgi, ka apkārtējā teritorija ir apzaļumota, sakopta un kalpo kā Aizkalnes pagasta un visa Preiļu novada vizītkarte. Blakus dievnamam atrodas sakopta kapsēta, kurā izgriezti vecie koki, pie ieejas vārtiem sakuplojušas puķu dobes  un uzsākta apkārtnes labiekārtošana. Projekta rezultātā ciema centrā pie Aizkalnes pareizticīgo baznīcas tapusi skaista un pievilcīga atpūtas vieta ar puķu un košumkrūmu daudzveidību.

   

Projekta vadītāja Zoja Matvejeva

Pēdējās izmaiņas: 26.07.2021.