Līdz galīgā lēmuma pieņemšanai Preiļu novada pašvaldība izmantos līdzšinējo Preiļu novada ģerboni

21.07.2021.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti” 28. punktu, jaunais Preiļu novads izveidots, apvienojot Preiļu novadu, Riebiņu novadu, Vārkavas novadu un Aglonas pagastu to esošajās administratīvo teritoriju robežās. Līdz šim katrai administratīvajai teritorijai, kas pievienojusies Preiļu novadam, bija savs ģerbonis.

Likumdošana nosaka, ka līdz ar jaunā Preiļu novada izveidi ir nepieciešams vienots pašvaldības ģerbonis, kas ir novada atpazīstamības zīme. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar 2021. gada 1. jūliju pašvaldība var atstāt lietošanā kādu no esošajiem ģerboņiem vai lemt par jauna ģerboņa izstrādi.

16. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti nobalsoja lietot līdzšinējo apstiprināto Preiļu novada ģerboni uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim, kad tiks pieņemts galīgais lēmums par Preiļu novada ģerboni.

Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu ar 2021. gada 1. jūliju spēku zaudējuši Preiļu novadā iekļauto pašvaldību: Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu ģerboņi.

Preiļu novada ģerbonis

Maija Paegle
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 21.07.2021.