Dziesmu un deju ceļš “Saulesvija” izvijas cauri Preiļu novadam

20.07.2021.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus (turpmāk tekstā – Svētki) Covid-19 pandēmijas dēļ no 2020. gada vasaras pārcēla uz 2021. gadu, taču pandēmija ieviesa korekcijas, kurām nācās pielāgoties, tādējādi klātienē svētki nevarēja norisināties arī 2021. gada vasarā, kā rezultātā tika izveidots e-dziesmusvētku modelis. Piedalīties šajā svētku formā tika aicināts ikviens skolēns, kolektīvs, pedagogs, kolektīva vadītājs un izglītības iestāde pēc brīvprātības principa, sagatavojot un iesūtot video sveicienus un priekšnesumus, piedaloties kopējās zoom filmēšanās, kā arī startējot vairākos attālinātos konkursos, kas tika rīkoti svētku ietvaros.

Preiļu novadu e-dziesmusvētku modelī pārstāv 11 tautas deju kolektīvi, 2 kori, pūtēju orķestris, 4 folkloras kopas, kā arī vairāki individuālo vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu laureāti no Aglonas, Galēniem, Preiļiem, Riebiņiem un Vārkavas. Kopā 406 dalībnieki, 23 pedagogi, 8 izglītības iestādes un 1 kultūras centrs.

2021. gada 19. jūlija rītā Svētku auto – krāšņs, spilgts, atpazīstams – ieripoja Preiļos, kur norisinājās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norišu#DziediUnDejo2021 pirmais notikums – dziesmu un deju svētku ceļš “Saulesvija”.

Lai gan e-dziesmusvētki nav tas pats, kas tikšanās klātienē, svētku sajūtu ”Saulesvijā” izjuta ikviens klātesošais – ir tautas tērps, ir svētku atmosfēra, ir dalībnieku smaidi, ir gatavošanās satraukums, ir saviļņojums. Ir gaidīšanas mirklis. Ir dejas solis, ir dziedāšana.

Preiļu pilsētas Svētku laukumā kolektīvu vadītājus un dalībniekus sveicināja mūsu novadniece, aktrise Katrīna Griga un īpašais viesis – dziesmu un deju svētku vēstnesis, kordiriģents un komponists Jevģēnijs Ustinskovs. Klātesošos uzrunāja un pateicības vārdus teica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Tika atklāts arī simbolisks svētku plakāts, kas nes Preiļu novada vārdu. Svinīgi tika nodotas dāvanas un pateicības dalībniekiem, kas gatavojušies un piedalījušies e-dziesmusvētku aktivitātēs.

Dziesmu un deju svētku “Saulesvija” ceļš Preilos sākās Svētku laukumā un turpinājās Preiļu muižas un parka kompleksa teritorijā ar 11 pieturvietām, kurās Preiļu novada bērni un jaunieši, pulcējušies nelielās grupiņās sava kolektīva ietvaros un ievērojot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, ar priekšnesumiem sveica viesus un “Saulesvijas” filmēšanas komandu.  Visa ceļa garumā “Saulesvijas” ripu ripināt palīdzēja Matīss Bečs un Andris Verečinskis  (“Dancari”).

Visi Svētku procesā iesaistītie kolektīvi, pedagogi un audzēkņi saņēma Izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces un Svētku izpilddirektores Agras Bērziņas parakstītas Atzinības un Pateicības: kolektīvi – ATZINĪBU par labi paveikto darbu un radīto prieku Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēs #dziediundejo2021, pedagogi – ATZINĪBU par radošo un pašaizliedzīgo veikumu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēs #dziediundejo2021, audzēkņi – PATEICĪBU par aktīvu iesaistīšanos un svētku prieka radīšanu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēs #dziediundejo2021.

Fotomirkļus var apskatīt ŠEIT, bet Svētku filmēšanas grupas veidotie videoapskati būs redzami Svētku mājaslapā nacgavilet.lv, Svētku profilā digitālajā platformā Youtube, kā arī sabiedrisko mediju platformā lsm.lv.

PALDIES visiem, kuri šīs vasaras dienas veltīja dziesmu un deju norisēm, kas rezultējas ar dalībnieku smaidiem, dziedāšanu, deju soļiem un mūzikas radīto prieku.

PALDIES Preiļu mūzikas un mākslas skolas Jauniešu pūtēju orķestrim, diriģentiem Oļegam Koļesņičenko un Jānim Livdānam.

PALDIES tautas deju kolektīviem:

 • Preiļu 1. pamatskolas tautas deju kopas ”Gaida” 2.-3. klašu deju kolektīvam, vadītājai Gaidai Ivanovai,
 • Preiļu 1. pamatskolas tautas deju kopas ”Gaida” 6.-7. klašu deju kolektīvam, vadītājai Gaidai Ivanovai,
 • Preiļu 1. pamatskolas tautas deju kopas ”Dancari” 4. klašu deju kolektīvam, vadītājai Ilzei Brokai,
 • Preiļu 1. pamatskolas tautas deju kopas ”Dancari” 8. klašu deju kolektīvam, vadītājai Ilzei Brokai,
 • Preiļu 1. pamatskolas tautas deju kopas ”Dancari” 9. klašu deju kolektīvam, vadītājai Ilzei Brokai,
 • Preiļu 1. pamatskolas 4.-5. klašu deju kolektīvam, vadītājai Viktorijai Kondratjevai,
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra tautas deju kopai ”Gaida”, vadītājai Gaidai Ivanovai,
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada Kultūras centra tautas deju kopai ”Dancari”, vadītājai Ilzei Brokai,
 • Galēnu pamatskolas 3.-5. klašu tautas deju kolektīvam, vadītājām Ilzei Kudiņai un Annai Kuprei,
 • Galēnu pamatskolas 6.-8. klašu tautas deju kolektīvam, vadītājām Ilzei Kudiņai un Annai Kuprei,
 • Aglonas vidusskolas 10.-12. klašu tautas deju kolektīvam, vadītājai Dinai Stašķevičai.

PALDIES koriem:

 • Preiļu mūzikas un mākslas skolas 5.-9. klašu korim, diriģentei Ilzei Valainei, koncertmeistarei Kristinai Saulišai
 • Aglonas Bazilikas kora skolas 4.-8. klašu korim, diriģentēm Jutai Kondavniecei un Ingai Aglonietei.

PALDIES folkloras kopām:

 • Aglonas vidusskolas folkloras kopai ”Žibacteņa”, vadītājai Lilitai Valainei,
 • Preiļu novada kultūras centra folkloras kopai ”Rūtoj”, vadītājām Ilzei Valainei, Mārai Pudnikai un Lāsmai Prikulei,
 • Riebiņu vidusskolas folkloras kopai ”Jumalāni”, vadītājām Ārijai Bergmanei-Sprūdžai un Ritai Pudānei,
 • Vārkavas vidusskolas folkloras kopai ”Volyudzeite”, vadītajiem Helēnai Ērglei un Romualdam Kairānam.

PALDIES vizuālās un vizuāli plastikās jomas pulciņiem:

 • Preiļu mūzikas un mākslas skolas Modes studijai, vadītājai Ilonai Apdulajevai,
 • Riebiņu vidusskolas Origami pulciņam, skolotājām Allai Solovjovai un Rutai Vjaksei,
 • Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas Zīmēšanas pulciņam, skolotājai Anitai Punculei.

PALDIES par atbalstu un uzticēšanos Svētku koordinatoriem Evelīnai Visockai (Riebiņi), Guntai Gulbei-Kalvānei (Aglona) un Andrim Lazdānam (Vārkava).

Esmu bezgala pateicīga visiem un ikvienam, kas rūpējās, lai šī diena Preiļos būtu skaistiem un emocionāliem mirkļiem bagāta. Paldies ”Saulesvijas” komandai, it īpaši režisorei Edītei Siļķēnai. PALDIES darba rūķiem – Anitai Kolosovai, Svetlanai Jaudzemai, Raivo Andersonam (BJC komanda), Inesei Aninai (noformējums), Artim Žukovam un Ilmāram Ivdrim (transporta kustība, transports), Jānim Zieds-Ziediņam (apskaņošana), Ievai Babrei (fotomirkļi), Sandai Čingulei-Vinogradovai (Preiļu parks), Preiļu pašvaldības policijai, SIA ”Preiļu Saimnieks” komandai, Preiļu novada kultūras centram.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norise visā Latvijā plānota līdz 30. oktobrim. Svētku norišu kopējo programmu veido 15 dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, folklorā. Norises plānotas pašvaldībās pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, ārtelpās. Jebkurā svētku norisē dalībnieku skaits ir no 1 līdz tajā brīdī valstī atļautajam skaitam, nenotiek plaša pulcēšanās, nav plānoti centralizēti mēģinājumi un garš mēģinājumu process. Norises tiks iemūžinātas videoierakstos un fotomirkļos. Visi videomateriāli tiks nodoti Rakstniecības un mūzikas muzejam topošās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vajadzībām kā spilgta 21. gadsimta liecība.

AIJA CAUNE,
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore,
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Preiļu novada koordinatore,
29221574; aija.caune@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 21.07.2021.